Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna www.admwlodek.fora.pl
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kierunek Administracja(licencjat) '09-'12 oraz kierunek Administracja(mgr) '12-'14
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Postępowanie egzekucyjne - materiały

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / II semestr
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:44, 18 Maj 2012    Temat postu: Postępowanie egzekucyjne - materiały

Tematy:
1. Pojęcie, cele i zakres postępowania egzekucyjnego w administracji.
2. Podmioty i inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego.
3. Środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych.
4. Środki egzekucyjne o charakterze niepieniężnym.
5. Zasady postępowania egzekucyjnego.
6. Przebieg postępowania egzekucyjnego (wszczęcie czynności postępowania w przypadku egzekucji).
7. Postępowanie uproszczone.
8. Środki zaskarżenia i nadzoru.
9. Postępowanie zabezpieczające.
10. Zakres i zasady współdziałania z innymi państwami.
TEMAT 1: POJĘCIE I CELE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.
Postępowanie egzekucyjne – uregulowany prawem proceduralnym ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wyłonienia przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji.
Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem służebnym w stosunku do postępowania administracyjnego. Skuteczność działania zależy od tego, czy akty prawne okażą się skuteczne tylko wtedy, gdy można je wyegzekwować.
Postępowanie i środki postępowanie egzekucyjnego są niezależne od środków karnych. (zasada niekonkurencyjności)
Zarys rozwoju regulacji prawnej dotyczący postępowania egzekucyjnego
W latach 20-lecia międzywojennego (1918-1928) nie było w Polsce jednolitej regulacji dotyczącej postępowania egzekucyjnego.
W 1923 r. częściowo uregulowano niektóre zagadnienia dotyczące zobowiązań pieniężnych, głównie skarbowych i podatkowych – rozwiązania częściowe. Pierwszym aktem, który wprowadzał jednolitą regulację było Rozporządzenie Prezydenta RP o postępowaniu przymusowym w administracji z 20.03.1928 r. (oparte na wzorach austriackich)
Zakres przedmiotowy Rozporządzenia Prezydenta RP o postępowaniu przymusowym w administracji z 20.03.1928 r.:
o Egzekwowanie świadczeń pieniężnych,
o Egzekwowanie innych świadczeń i czynności względnie określonego zachowania się. (zaniechanie)
Władza egzekucyjna (uprawniona do zarządzania egzekucji) była organem administracji ogólnej, którą był starosta (niekiedy samorząd gminny). Organem egzekucji były państwowe lub gminne organy wykonawcze, powoływane przez władzę egzekucyjną, czyli przez starostę.
Podstawę wdrożenia postępowania stanowił tytuł wykonawczy (egzekucyjny).
Środkami egzekucji świadczeń pieniężnych były:
- zajęcie i sprzedaż z przetargu publicznego rzeczy ruchomych,
- zajęcie pieniędzy posiadanych przez zobowiązanego,
- zajęcie pieniędzy lub majątku ruchomego zobowiązanego, znajdującego się u osób
trzecich,
- zajęcie płac (zarobków) lub innych dochodów zobowiązanego

Zobowiązania niepieniężne – środki:
- kara pieniężna w celu przymuszenia,
- wykonanie zastępcze,
- przymus bezpośredni.

Postępowanie wszczynano przez wydanie zarządzenia przez starostę. Od tego zarządzenia mógł się odwołać zarówno zobowiązany jak i wnioskodawca (wierzyciel), ale tylko przez podniesienie takich zarzutów jak:
- zarządzenie jest niezgodne z tytułem wykonawczym,
- zarządzono środki przymusu nieprzewidzianego w Rozporządzeniu Prezydenta RP lub sprzeczne z zasadą najłagodniejszego środka.
Rozporządzenie obowiązywało przez 4 lata. 10.03.1932 r. Sejm uchwalił Ustawę o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władzę skarbową. Ta ustawa wprowadziła odrębną regulację dotyczącą świadczeń pieniężnych. (Te przepisy obowiązywały przez cały okres II RP w niezmienionej formie do 1947 r.)
Przepisy ustawy utraciły moc na podstawie wydanego dekretu z 28.01.1940 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Dekret uchylił tylko ustawę – świadczenia pieniężne.
Władzami egzekucyjnymi na podstawie dekretu był Urząd Skarbowy – I instancji, Izby Skarbowe – II instancji.
Organami egzekucyjnymi byli poborcy skarbowi (na mocy przepisów szczegółowych – inni).
Egzekucję świadczeń pieniężnych prowadzono z ruchomości, z wierzytelności i innych praw majątkowych, z pożytków i dochodów z nieruchomości przez ustanowienie Zarządu Przymusowego, z przedsiębiorstwa przez jego zajęcie albo przez ustanowienie zarządu przymusowego albo wydzierżawienie.
Podstawą egzekucji był tytuł wykonawczy, zaopatrzony przez wierzyciela klauzulą wykonalności. Dekret nie regulował wszystkich spraw. W sprawach, które nie były w dekrecie regulowane stosowano przepisy z poprzedniego dekretu z 16.05.1946 r. o postępowaniu podatkowym
Środki prawne przysługujące zobowiązanemu:
Dekret przewidywał:
1. Skargę na czynności organizacyjne egzekucji, głównie na działania poborcy.
2. Zażalenie na decyzję Urzędu Skarbowego, który wydał w I instancji
3. Powództwo sądowe osób trzecich o wyłączenie mienia wspólnego zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym ????
Środki te rozpatrywała w II instancji Izba Skarbowa, której rozstrzygnięcia były rozstrzygnięciami ostatecznymi.
Świadczenia o charakterze niepieniężnym – obowiązywały przepisy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22.03.1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji. (?)
Ponowne objęcie jednolitym uregulowaniem świadczeń pieniężnych nastąpiło na mocy ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. 2005 nr 229, poz. 1954 ze zmianami.

Zakres ustawy:
1. Ustawa obejmowała wierzycieli w przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od spełnienia obowiązków poddanych egzekucji.
2. Postępowanie i środki przymusu służące do wykonywania lub zabezpieczenia wykonania obowiązku poddania egzekucji, dotyczy to głównie organów egzekucyjnych.
3. Obejmuje sposób i zakres udzielania pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych.
Zakres podmiotowy, obejmuje bierne podmioty postępowania (zobowiązanych), jest bardzo szeroki:
1. Obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej na których spoczywa obowiązek o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, albo nie ciąży wprawdzie na nich jeszcze obowiązek, ale będą wobec nich kierowane działania organu egzekucyjnego w celu zabezpieczenia skuteczności przyszłej egzekucji.
2. Wyłączone są jedynie osoby korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw i przyjętych zwyczajów, chyba, że te osoby zrzekną się z immunitetów.
Zakres przedmiotowy ustawy:
1. Obejmuje obowiązki pieniężne
2. Obejmują obowiązki niepieniężne
Ad. 1 Obowiązki pieniężne:
- podatki, opłaty i inne należności do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej
- grzywny i kary pieniężne wymierzone przez organy administracji
- należności przypadające od jednostek budżetowych wynikające z wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych
- należności pieniężne przekazane od egzekucji administracyjnej na podstawie ustawy szczegółowej
- wpłaty na rzecz funduszy celowych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw
- inne należności pieniężne, jeśli pozostały we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej
- wypłaty należne, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia należne pracownikowi, nakładane w drodze decyzji PSP
- należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek specjalnych do funduszu rezerwowego
- należności pieniężne państw obcych, ale z następujących tytułów:
1. zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego, lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie z sumami, które mogą być pobrane w związku z tymi działaniami.
2. z tytułu opłat i innych należności przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku UE dla sektora ….
3. z tytułu należności przywozowych i wywozowych, podatku od towaru i usług
4. z tytułu akcyzy, ale od produktów tytułowych, napojów alkoholowych, alkoholi, olejów mineralnych
5. podatków od dochodów i majątków
6. z tytułu podatku od składek ubezpieczeniowych
7. z tytułu odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztów i innych należności, związanych z tymi karami i grzywnami, ale z wyłączeniem wszelkich sankcji o charakterze karnym, określonych w przepisach państwa udzielającego pomocy
8. należności przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, której stroną jest Polska.
Obowiązki niepieniężne:
1. Pozostające we właściwości organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo przekazane na podstawie przepisu szczególnego
2. Obowiązki z zakresu Bhp i higieny pracy, nakładane przez organy PIP.
Obowiązki poddane egzekucji administracyjnej, najczęściej pieniężne wynikają z decyzji lub postanowień organów administracji publicznej.
Egzekucja może też wynikać bezpośrednio z przepisów prawnych (aktu normatywnego), bez konkretyzacji.
Zasada – w postępowaniu egzekucyjnym – są wykonywane obowiązki o charakterze administracyjno-prawnym.
Od tego są dwa wyjątki:
1. dotyczy możliwości poddania na podstawie przepisów szczególnych obowiązku administracyjno-prawnego egzekucji sądowej
2. polega na poddaniu egzekucji administracyjnej innych obowiązków na podstawie przepisów szczególnych.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:44, 18 Maj 2012    Temat postu:

STOSUNEK PROCESU EGZEKUCYJNEGO – POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DO INNYCH POSTĘPOWAŃ.
Do postępowania administracyjnego
Celem obydwu postępowań jest doprowadzenie do realizacji norm prawa materialnego. Przy czym postępowanie orzekające ma na celu skonkretyzowanie tej normy i doprowadzenie do dobrowolnej wykonalności.
Natomiast postępowanie egzekucyjne do wykonywania tej normy, zgodnie z konkretyzacją.
Postępowanie egzekucyjne – jest postępowaniem wtórnym, wykonywanym wobec postępowania administracyjnego.
Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone równocześnie z postępowaniem administracyjnym, jak w czasie konkretnej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy wynika to z mocy prawa. Wspólność celów obydwu postępowań nie oznacza wspólności organów. Inny organ prowadzi postępowanie egzekucyjne, a inny administracyjne. Przepis KP – do obydwu postępowań – wspólność rozwiązań.
Postępowanie zabezpieczające – ciąg czynności procesowych, podejmowanych przez organy egzekucyjne w celu zapewnienia realizacji obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym.
Postępowanie zabezpieczające – rola służebna wobec postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie zabezpieczające nie służy przejęciu celów postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie zabezpieczające poprzedza postępowanie egzekucyjne.
Z reguły po postępowaniu zabezpieczającym powinna się toczyć egzekucja, ale nie zawsze.
Wyjątek:
1. Gdy zabezpieczenie wykonywania obowiązku nastąpiło przed ich ustaleniem albo gdy w ramach postępowania nie zabezpieczono w ogóle takich obowiązków
2. Gdy wierzyciel nie wystąpił o wszczęcie postępowania w terminie, czyli uchybił terminowi.
3. Gdy zobowiązany wykonał obowiązek przed wszczęciem postępowania.
Sądowe postępowanie egzekucyjne
W postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekwuje się obowiązki administracyjno-prawne.
W postępowaniu egzekucyjnym sądowym egzekwuje się tylko orzeczenia sądowe (skonkretyzowane).
W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej organ egzekucji administracyjnej i komornik sądowy wstrzymują egzekucję i przekazują akta sprawy administracji sądowej (sądowi), który rozstrzyga w jakim trybie ma być prowadzona egzekucja łączna.
Jeśli osoba trzecia skorzysta z ochrony sądowej i wniesie powództwo przeciw egzekucyjne do sądu, to powoduje to utrzymanie jednostki egzekucji administracyjnej.
Zjazd II – 13.03.2011 r.
Temat: Podstawy egzekucji. Tytuł egzekucyjny-wykonawczy.
Podstawa prawna bezpośrednia – stanowi ją tytuł egzekucyjny…, z których wynikają obowiązki podlegające egzekucji – akty indywidualne, normatywne, orzeczenia i inne akty prawne wydane przez państwa obce. Akty indywidualne określane są jako:
1. decyzje, z których wynikają obowiązki podlegające egzekucji (wszelkie akty indywidualne wydane przez organy administracji publicznej i inne podmioty na podstawie upoważnienia ustawowego lub zawartych porozumień; zezwolenie, zezwolenie, nakaz, zakaz zarządzania, orzeczenie, decyzje. Egzekucji podlegają decyzje ostateczne, chyba że inna decyzja opatrzona jest rygorem natychmiastowej wykonalności lub podlega wykonaniu z mocy prawa).
2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym oraz egzekucyjnym – wykonaniu podlegają też postanowienia nie ostateczne, chyba że organ administracyjny utrzyma wykonanie postanowienia.(egzekwowanie w postaci aktu admini.)
3. ugoda administracyjna zatwierdzona przez organ administracyjny.
4. orzeczenie sądowe, jeśli przepis szczególny przewiduje ich wykonalność w trybie egzekucji administracyjnej i zostały opatrzone klauzulą wykonalności.
Samo ustalenie obowiązku nie daje jeszcze podstawy do egzekucji. Podstawą jest tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy zawsze wystawia wierzyciel, musi określić obowiązek i stwierdzić wykonalność tego obowiązku. Sporządzany jest wg wzoru. W treści:dane- oznaczenie wierzyciela, wskazanie z imienia i nazwiska oraz adresu lub firmy jej siedziby zobowiązanego, podana musi być treść obowiązku podlegającego egzekucji, podstawę prawną jego obowiązku, stwierdzenie że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku należności pieniężnych wysokość należności, termin od którego biegną odsetki, rodzaj odsetek i stawki wg których będą wykonane wskazane zabezpieczenia należności pieniężnej, wskazanie terminu z powstaniem którego nastąpiło wskazanie zabezpieczenia, wskazanie podstawy prawnej, wskazanie pierwszeństwa zabezpieczenia należności pieniężnej, datę wydania tytułu wykonawczego: podpis z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska osoby, która podpisuje tytuł wykonawczy, pieczęć wierzyciela (jeśli organ), pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego, zagrożenie o zmianie miejsca pobytu, pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucji zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, klauzula organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, wskazanie środków egzekucyjnych, które w egzekucji, świadczeń pieniężnych będą stosowane. Do tytułu wykonawczego wierzyciel musi dołączyć dowód doręczenia zobowiązanemu upomnienia. Jeśli takie upomnienie nie było wymagalne, to w trybie wykonawczym powinna być podana podstawa prawna obowiązku upomnienia.
Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
Podmioty:
- organy egzekucyjne
- wierzyciel
- zobowiązany
- osoba trzecia broniąca interesu prawnego lub interesu faktycznego inni uczestnicy- (prokurator, RPO i organizacja społ. w postępowaniu ogólnym)
- inni uczestnicy świadomie przywołani przez egzekutora lub zobowiązanego, biegłego skarbowego, dozorca należności rzeczuy ruchomych, zarządca nieruchomości, egzekutor, organy pomocnicze i asystenci.
ORGAN EGZEKUCYJNY – organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących do prowadzenia. Wykonania przez zobowiązanego obowiązków o charakterze niepieniężnym lub niepieniężnym albo zabezpieczenia wykonania tych obowiązków.
Właściwość organów egzekucyjnych:
1. w przypadku świadczeń pieniężnych.
Właściwość rzeczową pełną w sprawie świadczeń pieniężnych ma naczelnik urzędu skarbowego.
Właściwość ogólna-obejmuje wszystkie środki egzekucji administracyjnej.
Właściwość rzeczowa, ograniczona-obejmuje tylko niektóre środki. Właściwość częściową – mają organy gminy o statusie miasta, przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dyrektor oddziału ZUS (ściąganie składek i innych należności), dyrektor izby celnej (nie musi stosować egzekucji z nieruchomości), dyrektor rejonowego oddziału WAM.(Wojskowa Agencja Mieszkaniowa).
Właściwość miejscowa – w przypadku egzekucji na nakłady pieniężne i nieruchomości organem właściwym jest organ na terenie którego znajduje się nieruchomość lub większa jej część. Jeśli nie można tego ustalić dokonanie egzekucji dokonuje organ wskazany przez Ministra Finansów który to organ będzie wykonywał tą egzekucję. W przypadku ruchomości i innych praw majątkowych organem właściwym jest organ właściwy do miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego.
2.Świadczenia niepieniężne – właściwość rzeczowa przypada wojewodzie w ramach wszystkich obowiązków.
I. Właściwe rzeczowo- organ uprawniony Wojewoda Właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych, własnych
II. aktów wydawanych przez jednostki organizacji samorządu terytorialnego burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa.
III. Kierownicy wojewódzkich służb inspekcji i straży jeśli chodzi o decyzje wydawane w imieniu własnym lub wojewody, kierownicy inspekcji służb i straży powiatowych – decyzje wydane we własnym imieniu.
IV. W sytuacjach określonych w przepisach szczególnych organem właściwym może być każdy organ policji, ABW, AW, straży granicznej i PIP jeśli wydali decyzję w pierwszej instancji. Organ PSP lub OSP kierujący akcją ratowniczą. Inne organy powołane do ochrony spokoju, porządku publicznego.
Właściwość miejscowa – zależy od przedmiotu. W sprawie o odebranie rzeczy ruchomej, opróżnienie budynku lub pomieszczenia organem właściwym jest organ wg miejsca wykonania obowiązku. W sprawach nieruchomości i obiektów handlowych wg miejsca położenia. W sprawach działalności gospodarczej – wg stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
Zadania organu administracji egzekucyjnej:
-badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej
-wydania postanowień o zastosowaniu środka egzekucji
-rozpatrywanie zgłoszonych zarzutów
-rozpatrywanie skarg na czynności egzekutora
-uprawnienie wstrzymania postępowania egzekucyjnego (Wojewoda)
-wydawanie postanowień o zawieszeniu lub umożeniu postępowania administracyjnego
-wyznaczenie egzekutora
W ramach organów egzekucyjnych wyróżnia się:
1. Egzekutora
2. Poborcę skarbowego
Ad1. EGZEKUTOR – pracownik organów egzekucyjnych wyznaczony do dokonania czynności egzekucyjnych o charakterze materialno-technicznym.
Jest uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych, wydawania poleceń uczestnikom egzekucji i osobom postronnym, wchodzenia do pomieszczeń zajmowanych przez zobowiązanego, dokonywanie oględzin tych pomieszczeń, odbierania, zajmowania przedmiotów zajętych w czasie egzekucji.

Ad2. POBORCA SKARBOWY – egzekutor środka skarbowego.
3. Komornik skarbowy kierownik komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącego egzekucję administracyjną w obecności którego i pod jego nadzorem kierowana przez niego komórka organizacyjna prowadzi licytację publiczną zajętego mienia.
4.Podmioty wykonujące funkcje zlecone przez organy egzekucyjne.
- organ Rekwizycyjny – organy egzekucyjne o tej samej właściwości rzeczowej co organ prowadzący egzekucję , któremu zlecono wykonanie niektórych egzekucji.(zajęcie składników majątkowych).
- dłużnik zobowiązanego – zajętej wierzytelności – organ może zobowiązać dłużnika do nie wydawania mienia.
- bank - pracodawca zobowiązanego - ZUS
- makler - trasat
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:44, 18 Maj 2012    Temat postu:

ORGANY POMOCNICZE – organy wezwane przez organ egzekucyjny lub egzekutora do pomocy w razie natrafienia na opór, który utrudnia przeprowadzenie egzekucji. Sposób udzielenia pomocy i jej zasady określają w drodze uzgodnienia minister WSWiA, a jeśli pomocy ma udzielać policja lub straż graniczna minister obrony narodowej, jeśli pomocy ma udzielać zgromadzenie wojskowe w drodze rozporządzenia lub PRM jeśli pomocy ma udzielać ABW lub AW (rozporządzenie Prezesa RM). Pomoc na pisemne wezwanie, w nagłych przypadkach wezwanie ustne. Zapewnienie dostępu do miejsca egzekucji, zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, porządku, na uwadze organu egzekucyjnego lub egzekutora – przymus bezpośredni.
Organy asystujące – policja, organy wojskowe, ABW, AW, straż graniczna( mają obowiązek uczestniczyć organom egzekucyjnym)
Zasady i tryb – rozporządzenia odpowiednie.
Zadania organu egzekucyjnego: badanie dopuszczalności egzekucji, wydawanie postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego, rozpatrywanie zgłoszonych zarzutów i skarg na czynności egzekucyjne, może utrzymać postępowanie egzekucyjne.
WIERZYCIEL = podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku albo zabezpieczenia tego obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
Zobowiązany (egzekut) osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, która w terminie nie wykonała obowiązku o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym i w postępowaniu zabezpieczającym jak …… której obowiązki nie zostały jasno ustalone lub nie podlegają wykonaniu a zachodzi obawa że w przyszłości mogłoby być trudności z egzekucją. W przypadku przejścia obowiązku na następcę prawnego postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, ale zachowując swoją moc następują czynności wymagane wystawienia przez wierzyciela zastępczego tytułu wykonawczego. Zobowiązany może działać sam lub przez przedstawiciela.
Funkcje zobowiązanego
Zobowiązany egzekut jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z mocy prawa, jest odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku, jest wykonawcą obowiązku.
Osoba trzecia – osoba zainteresowana przeprowadzeniem postępowania, które nie zostało podjęte (orzeczenie sądowe), może składać skargę na bezczynność organu administracyjnego, gdy rości sobie prawo do rzeczy objętej egzekucją, może wnosić o wydalenie tej rzeczy z postępowania egzekucyjnego.
Podmioty które roszczą sobie prawo do rzeczy objętej egzekucją:

Uczestnicy: RPO, prokurator i organizacja społeczna – mogą żądać wszczęcia postępowania z urzędu i mają prawo uczestniczenia w postępowaniu wg KPA.
Biegły skarbowy, rzeczoznawca do wyceny majątku i jest wpisany na listę biegłych skarbowych, którą prowadzi Izba Skarbowa.
Świadkowie – osoby fizyczne, domownicy, rodzina zobowiązanego, przywołani do obecności przy egzekucji przez egzekutora, jeżeli zobowiązany jest nieobecny lub wydalony z miejsca egzekucji mogą być powołani na wniosek zobowiązanego. Są to obserwatorzy i nie mają uprawnień świadków.
Wykonawca – przy wykonaniu zastępczym, osoba fizyczna, prawna, ułomna, która na zlecenie organu egzekucyjnego wykonuje obowiązek, którego nie wykonał zobowiązany.
Dozorca – osoba, której oddano pod opiekę rzeczy ruchome, zajęte podczas egzekucji. Może nim być sam zobowiązany.
Zarządca nieruchomości – osoba powołana do sprawowania zarządu nad nieruchomością, gdy organ egzekucyjny odebrał zobowiązanemu zarząd nieruchomości.
Zjazd III 21.03.2011 r.
Temat: Środki egzekucji.
ŚRODKI EGZEKUCYJNE – są to zinstytucjonowane formy przymusu państwowego stosowane ściśle wg określonych procedur, a skierowane bezpośrednio na wykonanie obowiązku prawnego.
Są to przewidziane w ustawie środki przymusy za pomocą których organ egzekucyjny skłania zobowiązanego do wykonania obowiązku prawnego, albo organ egzekucyjny wykonuje ten obowiązek i wówczas mówimy, że jest to środek realizacyjny.
Ustawa przewiduje tylko jeden środek przymuszający jest to: grzywna w celu przymuszenia.
Rodzaje środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie:
1. Środek egzekucyjny świadczeń pieniężnych
2. Środek egzekucyjny świadczeń niepieniężnych
Ad. 1 Środek egzekucyjny świadczeń pieniężnych:
- egzekucja z pieniędzy
- egzekucja z wynagrodzenia za pracę
- egzekucja ze świadczenia emerytalnego, z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej
- egzekucja z rachunków bankowych
- egzekucja z praw instrumentów finansowych na podstawie przepisów ustawy o
Obrocie instrumentalno-finansowymi
- egzekucja z papierów wartościowych nie zapisanych na rachunku
- egzekucja z weksla
- egzekucja z praw autorskich pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
- egzekucja z udziałów w spółce Z.O.O.
- świadczenia pieniężne mogą być egzekwowane z ruchomości
- świadczenia pieniężne mogą być egzekwowane z nieruchomości
Ad. 2 Środek egzekucyjny świadczeń niepieniężnych:
- grzywna w celu przymuszenia
- wykonanie zastępcze
- odebranie rzeczy ruchomej
- odebranie nieruchomości oraz opróżnienie lokali i pomieszczeń (eksmisja)
- przymus bezpośredni.
Katalog zamknięty. Podstawowe zasady przeprowadzenia egzekucji
Najprostszym dla zobowiązanego, dosyć skutecznym, nie wymagającym wielu nakładów jest GRZYWNA W CELU PRZYMUSZENIA.
Egzekucja z pieniędzy. Polega na tym, że poborca skarbowy wzywa zobowiązanego do zapłaty należności pieniężnych i jeśli zobowiązany zapłaci należność wystawia mu pokwitowanie, że odebrał i to pokwitowanie poborcy skarbowego wywołuje ten sam skutek prawny jak zwrot poborcy należności. Poborca skarbowy odbiera należność pieniężną np. w drodze przymuszenia. Poborca może dokonać przeszukania w celu ściągnięcia obowiązku pieniężnego.
EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
W tym przypadku organ egzekucyjny przesyła do pracodawcy zawiadomienie o zajęciu części wynagrodzenia na pokrycie kosztu egzekucji. Organ egzekucyjny wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zobowiązanemu zajętej części wynagrodzenia, a tą zajętą część przekazał na rachunek organu egzekucyjnego, poucza zobowiązanego, że nie wolno mu odbierać wynagrodzenia tej części zajętej, może tylko tą kwotę poza obciążeniem pobierać i nią dysponować. Zajęcie wynagrodzenia następuje z chwilą zawiadomienia pracodawcy. Jeśli pracodawca bezpodstawnie uchyla się od wpłaty zajętej części na konto organu egzekucyjnego wówczas organ egzekucyjny tą zajętą część może ściągnąć od pracodawcy i to ściągnięcie następuje w drodze egzekucji.
EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ
Zasady są podobne jak z egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Organ egzekucyjny zawiadamia organ emerytalno-rentowy o zajęciu części świadczenia jednocześnie zawiadamia zobowiązanego dołączając do tego zobowiązania tytuł wykonawczy i odpis zawiadomienia organu emerytalno-rentowego z pouczeniem, że zobowiązany nie ma prawa odbierać tej części zajętej. Jeśli organ uchyla się od przekazania tej zajętej części należności zostaje ściągnięta z organu emerytalno-renotwego.
EGZEKUCJA Z RACH. BANKOWEGO
Zajęcie rachunku bankowego jest dokonywane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu wierzytelności, z tym że to zajęcie obejmuje także kwoty których na rachunku jeszcze nie ma, ale w przyszłości wpłynął. Jeśli zobowiązany np. dysponuje jakimś dokumentem, który pozwoli mu korzystać z rachunku bankowego to zajęcie może nastąpić przez podebranie tych dokumentów.
EGZEKUCJA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Organ egzekucyjny zawiadamia prowadzącego rachunek o zajęciu praw do tego rachunku. Organ egzekucyjny musi powiadomić zobowiązanego, że takiego zajęcia dokonał i przesłać mu tytuł wykonawczy.
EGZEKUCJA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIE ZAPISANYCH NA RACHUNKU
Zajęcie dokonuje się przez odebranie dokumentu, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z praw wymagających tych papierów wartościowych. Zajęcie jest skuteczne z chwilą podpisania protokołu przez poborcę.
EGZEKUCJA Z WEKSLA
Zajęcia dokonuje się przez odebrania weksla jednocześnie powiadamia się trasata, aby należnej sumy z weksla nie uiszczał prawem posiadacza tego weksla lecz organu egzekucyjnego. Jednocześnie zawiadamia się rozporządzającego, że nie wolno mu dysponować wekslem.
EGZEKUCJA Z AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Zajęciu podlegają następujące prawa:
- autorskie prawa majątkowe i prawo pokrewne (zajmuje się patent),
- prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestru wzorów użytkowych, prawo z rejestru wzorów zdobniczych, z rejestru znaków towarowych, prawo do używania powszechnie używanego znaku towarowego.
Zajęcie tych praw następuje przez wpisanie tych praw do protokołu i podpis przez poborcę zainteresowanego i ewentualnie przez świadczącego. Jeśli prawa te są uwidocznione w rejestrze urzędu patentowego to organ egzekucyjny powiadamia urząd patentowy i urząd dokonuje odpowiedniego wpisu w rejestrze. Nie podlegają zajęciu autorskie prawa majątkowe służące twórcy za jego życia na podstawie zajęcia prawa do utworu niepublikowanego jeśli spadkobiercy sprzeciwiają się egzekucji z tego prawa i sprzeciw ten jest zgodny z wolą tego zmarłego twórcy o nie rozpowszechnianiu utworu.
Nie podlegają również zajęciu patenty i prawa na wzory użytkowe o charakterze tajnym.
EGZEKUCJA Z UDZIAŁU W SPÓŁCE Z.O.O.
Organ egzekucyjny zawiadamia spółkę o zajęciu udziału, kieruje do sądu wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w KRS, organ zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu rozporządzać udziałem i pobierać należności z udziału, doręcza tytuł wykonawczy i odpis wniosku.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:45, 18 Maj 2012    Temat postu:

EGZEKUCJA Z POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
Zajęcie dokonuje się przez odbiór dokumentów, które są konieczne dla wykonania odpowiedniego prawa majątkowego, zawiadamia się także dłużnika zobowiązanego, że powinien przekazać przedmioty które są zajęte.
EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI
Zajęcie ruchomości następuje przez sporządzenie protokołu. Protokół sporządza poborca skarbowy i podpisuje go tak jak zobowiązany i świadek. Zajęta ruchomość może być sprzedana dopiero po 7 dniach od daty zajęcia. Sprzedaż może nastąpić w drodze licytacji publicznej, może być sprzedana placówkom handlowym, które prowadzą działalność związaną z ruchomością, może być przekazana do sprzedaży podmiotowi, który prowadzi sprzedaż komisową, można sprzedać w drodze przetargu ofert, można sprzedać z wolnej ręki z tym, że zajętą ruchomością są dobra kultury to organ egzekucyjny w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków, a jeśli chodzi o zbiory biblioteczne to z Dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie, zgłasza je w celu nabycia państwowej instytucji kultury lub przedsiębiorstwu, które zajmuje się obrotem tych dóbr. Oszacowania dokonuje poborca skarbowy. Zainteresowany jeśli nie zgadza się z oszacowaniem to może złożyć skargę w ciągu 5 dni od zajęcia, wówczas organ egzekucyjny do oszacowania wzywa biegłego skarbowego. Sprzedaż tych dóbr kultury następuje również w drodze licytacji, przetargu, ofert lub wolnej ręki. Dobra kultury niesprzedane zwraca się zobowiązanemu.
EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI
Środki egzekucji z nieruchomości zostały wprowadzone ustawą z 06.09.2001 r. Stosowanie tego środka jest znacznie ograniczone. Egzekucja z nieruchomości może być stosowana tylko wtedy, jeśli zastosowanie innych środków egzekucyjnych nie było możliwe lub ich zastosowanie okazało się nieskutecznym.
Środek może być stosowany tylko w celu wyegzekwowania należności pieniężnych określonych, lub ustalonych w decyzji ostatecznej albo wynikających z orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności albo na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie przepisów ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa. Ten środek może być stosowany WYŁĄCZNIE przez NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO.
Uczestnikami tej egzekucji są: zobowiązany, wierzyciele egzekwujący, organ wykonawczy, osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do ruchomości albo roszczenia lub prawa osobiste zabezpieczone na ruchomości. Uczestnikiem jest także organ, który oddał nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Odbywa się w 3 etapach:
1. Zajęcie nieruchomości przez wezwanie zobowiązanego do zapłaty należności pieniężnej pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w tym stadium jednocześnie występuje się do sądu z wnioskiem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zajęta nieruchomość pozostaje w zarządzie zobowiązanego i stosuje się do niego przepisy o zarządcy nieruchomości.
2. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości.
Opis i oszacowanie dokonuje się na podstawie wyciągu z księgi wieczystej oraz z wyciągu z rejestru gruntów i budynków. O terminie opisu i oszacowania organ egzekucyjny zawiadamia tych uczestników wysyłając im imienne zawiadomienie oraz wywieszając obwieszczenie publiczne w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem opisu. Do oszacowania wyznacza się rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Po oszacowaniu wartości nieruchomości podaje się: wartość gruntów, wartość obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości oraz wartość przynależności i pożytków.
Zarzuty do opisu i oszacowania można wnieść w ciągu 14 dni od dokonania tego odpisu i oszacowania.
3. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej musi być zamieszczona w obwieszczeniu o licytacji przy czym termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu opisu i oszacowania. Zgłaszający się muszą wpłacić wadium po upływie tego terminu przeprowadza się licytację publiczną.
Po zamknięciu następuje przybicie. Po przybiciu następuje przyznanie własności, ale po złożeniu przez licytanta do depozytu sądowego zaoferowanej ceny nabycia. Jeśli chodzi o kwotę uzyskaną podczas licytacji to jest ona ….. na zaspokojenie należności, ale w określonej kolejności.
 Zaspakaja się należności zabezpieczone hipotecznie
 Należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym
 Należności do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, a także należności z tytułu składek należności
 Należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystają z ustawowego pierwszeństwa
 Należności i odsetki, odsetki za zwłokę.
Świadczenia niepieniężne
Grzywna w celu przymuszenia
Jedyny środek egzekucyjny o charakterze niepieniężnym. Grzywnę w celu przymuszenia można na zobowiązanego nakładać kilkakrotnie z tym, że wysokość tej grzywny w przypadku osoby fizycznej jednorazowo nie może przekroczyć 10 000 zł., a łącznie z kilku nie może przekroczyć 50 000 zł. W przypadku osób prawnych grzywna nie może przekroczyć jednorazowo 50 000 zł. Natomiast nakład wielokrotny nie może przekroczyć 200 000 zł. Jeśli jednak zobowiązany uiścił należność to organ egzekucyjny po uzyskaniu zgody organu wyższego może zobowiązanemu grzywnę zwrócić w całości albo w 75% (3/4). Jeśli zobowiązany uiścił obowiązek przed uiszczeniem grzywny na jego wniosek …..można umorzyć.
Wykonanie zastępcze stosuje się gdy egzekucja dotyczy czynności, które mogą mieć zlecone innej osobie na koszt i odpowiedzialność zobowiązanego. W postępowaniu o zastosowaniu tego środka organ egzekucyjny może zobowiązać zobowiązanego do uiszczenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego. Zobowiązany może w trakcie wykonania zastępczego złożyć wniosek o zaniechanie tego wykonania. Tylko ten wniosek będzie uiszczony jeśli wyrazi zgodę wykonawca.
Po zakończeniu czynności egzekucyjnych zawiadamia się zobowiązanego doręczając mu równocześnie wykaz kosztów wykonania do uiszczenia w wyznaczonym terminie – z pouczeniem o konsekwencji nieuiszczenia w terminie.
Zobowiązany zobowiązany jest wydać jakąś rzecz wierzycielowi, z tym że odebranie stosuje się do rzeczy oznaczonych co do tożsamości. Odebranie ruchomości (eksmisja) następuje przez usunięcie zobowiązanego, ale także członków jego rodziny, domowników i innych osób zajmujących pomieszczenia razem z nim egzekutor usuwa także ruchomości. W razie oporu egzekutor może podjąć działania przymusu koniecznego.
Przymus bezpośredni – polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku egzekucji niepieniężnej drogą zagrożenia dla stosowania albo drogą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków nie wyłączając siły fizycznej w celu usunięcia oporu zobowiązanego, ale także oporu innych osób jeśli stoją te osoby na drodze wykonania obowiązku prawnego. Ten środek egzekucji może być stosowany równocześnie z innymi środkami egzekucyjnymi.
Wykład z 11.04.2010 r.
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11.03.2010 r. w sprawie asystowania przez służby kontrwywiadu wojskowego …
Postępowanie egzekucyjne:
Zasady ogólne.
I. Postępowanie egzekucyjne – określone reguły prawa. Zasady te zawarte są w rozdziale I ustawy „Zasady ogólne” ale też w rozdziale III „Zasady prowadzenia egzekucji”. Na podstawie przepisów wyróżniamy 10 zasad postępowania egzekucyjnego:
1. Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej, zasada obligatoryjna, postępowanie egzekucyjne – polega na tym, że jeśli zobowiązany nie wykonuje dobrowolnie obowiązku, to wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Jeśli zaniedbuje to na jego zachowanie przysługuje skarga na bezczynność do organu wyższego.
2. Druga zasada – w postępowaniu egzekucyjnym należy stosować tylko środki przewidziane w ustawie – zasada legalności. Oznacza to, że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustala granice swobody wyboru organu administracyjnego. Zgodnie z tą zasadą jeśli organ egzekucyjny zastosowałby inne środki, to skutkuje to nieważność postępowania egzekucyjnego.
3. Zasada celowości – celem postępowania egzekucyjnego nie jest wyrządzenie dolegliwości, celem jest doprowadzenie do wykonania obowiązku nałożonego na zobowiązanego.
4. Zasada o stosowaniu środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego – organ powinien stosować takie środki, które są najmniej uciążliwe dla zobowiązanego.
5. Zasada niezbędności postępowania egzekucyjnego – oznacza, że postępowanie egzekucyjne jest niedopuszczalne, jeśli obowiązek jest niewykonany, albo jeśli obowiązek stał się bezprzedmiotowy. Jeśli zobowiązany przestaje stosować opór i mówi, że wykona obowiązek, to dalsza działalność jest bezcelowa. Zarówno organ egzekucyjny jak i egzekutor, zgodnie z tą zasadą są zobowiązani odstąpić od czynności egzekucyjnych, jeśli zobowiązany pokazał dowody stwierdzające wykonanie obowiązku.
6. Zasada poszanowania min. Egzystencji zobowiązanego – istota tej zasady polega na tym, że dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z majątku zobowiązanego, o tyle o ile nie będzie to zagrażało minimum utrzymania zobowiązanego oraz osób, które ma on ustawowy obowiązek utrzymywać. W związku z tym przepisy ustawy wyłączają spod egzekucji administracyjnej szereg składników majątkowych niezbędnych do utrzymania w szczególności takich jak: przedmioty, urządzenia domowe, pościel, bielizna, a także przedmiotów niezbędnych do pełnienia służby, albo wykonywania zawodu. Spod egzekucji są wyłączone zapasy żywnościowe oraz zapasy opału niezbędnego na okres 30 dni. Podlega wyłączeniu spod egzekucji: 1 krowa, 2 kozy lub 3 owce potrzebne do wyżywienia zobowiązanego lub osób, którymi się opiekuje. Podlegają wyłączeniu też zapasy paszy i ściółki na okres do następnych zbiorów. Wyłączeniu spod egzekucji podlegają narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej, wykonywanej osobiście z wyłączeniem środka transportu. Podlegają wyłączeniu też surowce niezbędne w wykonywaniu pracy, ale tylko na okres 7 dni. Wolne od egzekucji są pieniądze w kwocie, która w dniu zastosowania środka egzekucyjnego odpowiada wysokości minimum wynagrodzenia za pracę. Nie podlegają egzekucji też wkłady oszczędnościowe. Wyłączone są dokumenty osobiste, obrączki ślubne (po 1 szt. Na osobę), ordery, odznaczenia, przedmioty niezbędne do nauki, do praktyk religijnych. Nie podlegają egzekucji też przedmioty codziennego użytkowania, które w wyniku postępowania egzekucyjnego mogły by byś sprzedane poniżej wartości, a dla zobowiązanego posiadają własną wartość użytkową. Nie podlegają egzekucji kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych (diety, wyjazdy). Nie podlegają egzekucji stypendia, zasiłki, renty socjalne, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – pomoc dla uczących się i studiujących wychowanków placówek wychowawczych, rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego albo członków rodziny, kwoty otrzymane z tytułu obowiązku ubezpieczeń majątkowych ( OC), środki pochodzące z dotacji przyznanych z budżetu państwa na określone cele (jeśli znajdują się na odrębnych rachunkach bankowych), rzeczy służące w kościołach i domach modlitwy do odprawiania nabożeństw albo obiekty kultu do wykonywania innych praktyk religijnych; wynagrodzenie za pracę (po potrąceniach do 3/5 alimenty do 50% inne tytuły wykonawcze)
Od 1 I – 50% nie może być niższe niż 1380 zł.
Spośród wymienionych przedmiotów wyłączonych, pewne przedmioty będą podlegać egzekucji, np.: meble stylowe (stylizowane), telewizory kolorowe, sprzęt komputerowy z wyjątkiem sprzętu służącego do wykonywania zawodu, futra ze skór szlacheckich, dzieła sztuki.
7. Zasada zagrożenia – warunkiem prowadzenia egzekucji jest uprzednie zagrożenie zobowiązanemu sankcjami egzekucyjnymi, jeśli dobrowolnie nie wykona obowiązku. Wierzyciel, po upływie terminu wykonania obowiązku obowiązany jest wysłać zobowiązanemu pisemne upomnienie w którym wzywa zobowiązanego do wykonania obowiązku, grożąc mu, że jeśli tego nie zrobi to wierzyciel skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z tą zasadą postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od daty doręczenia upomnienia zobowiązanemu. Wyjątki mogą wynikać z przepisów szczególnych.
8. Zasada niekonkurencyjności – polega na tym, że zastosowanie środków egzekucyjnych nie stoi na przeszkodzie w wymierzeniu kar w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu karnym skarbowym albo w postępowaniu dyscyplinarnym, pod warunkiem, że nie wykona przez zobowiązanego obowiązku na ….
9. Zasada prawdy obiektywnej – ustalenie pr. Ob. Wymaga ustalenia stanu faktycznego. Organ musi zabrać dane dające podstawę do ustalenia tego stanu. W trakcie postępowania organ ma prawo żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień, zasięgnięcia informacji od organu administracji publicznej i innych instytucji: osób do których się zwrócił organ egzekucyjny, mogą się uchylać od wyjaśnień albo złożenia informacji tylko wtedy, gdy przysługuje im prawo odmowy złożenia zeznań lub odpowiedzi na niektóre pytania. Na osobie, która wbrew obowiązkowi administracyjnemu udziela organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania lub udziela fałszywych informacji, może być nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, karę nakłada się na pracownika odpowiedzialnego za udzielanie informacji lub wyjaśnień. Jeśli nie można takiego pracownika ustalić to karę nakłada się na kierownika.
10. Zasada zachowania pewnych względów wobec zobowiązanego – zgodnie z tą zasadą postępowanie trzeba tak prowadzić, aby było jak najmniej dolegliwe. Egzekucji nie powinno się przeprowadzać w dniach wolnych od pracy. Nie powinna być prowadzona w porze nocnej (21.00-7.00). Wyjątek – mimo okazywania tych względów można prowadzić egzekucję w tym czasie, jeśli cel egzekucji tego wymaga. Jeżeli w wyniku tego zobowiązany poniósłby jakąś szkodę to może dochodzić roszczeń od wierzyciela lub organu egzekucyjnego na drodze cywilno-prawnej.
Czynności w ramach postępowania egzekucyjnego nie mają 1-litego charakteru.
Możemy wyróżnić:
1. Czynności procesowe, które wywierają skutek prawny, bez którego w zasadzie nie może się toczyć postępowanie egzekucyjne i bez którego nie można stosować środka egzekucyjnego.
2. Czynności wykonawcze (materialno-techniczne) które bezpośrednio prowadzą do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji.
Ad. 1 Czynności procesowe dzielimy na:
a) - czynności dotyczące wszczęcia postępowania
- czynności procesowe dokonywane w toku postępowania i weryfikacji tego
Postępowania
Ad. 1 Czynności dotyczące wszczęcia postępowania – wszczęcie może nastąpić:
 Na wniosek wierzyciela
 Z urzędu (jeśli wierzyciel i organ – te same)
Na wniosek wierzyciela wtedy, gdy wierzyciel i organ egzekucyjny są różnymi podmiotami.
Gdy o egzekucję występuje obce państwo, to wniosek o wszczęcie postępowania składa minister (właściwy ds.) Finansów do organu egzekucyjnego i zawiadamia o tym obce państwo.
Wniosek do organu egzekucyjnego składa się wraz z tytułem wykonawczym i jeśli było wymagane upomnienie – odpis upomnienia. Na tej podstawie organ egzekucyjny wykonuje czynności wstępne zmierzające do ustalenia czy:
1. Organ egzekucyjny jest właściwym do przeprowadzenia postępowania.
2. Wniosek i tytuł wykonawczy spełniają wymagania formalne
3. Egzekucja jest ze względów podmiotowych i przedmiotowych dopuszczalna.
Organ egzekucyjny bada, czy wniosek, a w szczególności wymagalność zawarta w tytule wykonawczym jest zasadna.
W tytule wykonawczym musi być:
- wskazanie wierzyciela
- treść obowiązku prawnego
- podstawa prawna tego obowiązku
- stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny od dnia…
- wysokość należności pieniężnej
- terminy od którego będą naliczane odsetki
- rodzaj, wysokość odsetek
- wskazanie zabezpieczenia hipoteką przymusową, zastawem skarbowym, rejestrowym, zwykłym
- pierwszeństwo zaspokojenia
- podstawa prawna egzekucji
- data wystawienia tytułu wykonawczego
- pełny podpis osoby upoważnionej do wystawienia tytułu wykonawczego (imię, nazwisko, stanowisko)
- odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela (jeśli jest)
- pouczenie zobowiązanego o skutkach prawnych niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu
- pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu 7-dniowym terminie zgłoszenia organu egzekucyjnego zarzutów co do prowadzenia postępowanie egzekucyjnego (odroczenie, rozłożenie na raty)
- klauzula organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej
- w przypadku egzekucji świadczeń o charakterze pienięrznym wskazanie środka egzekucyjnego.
Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza dowody doręczenia zobowiązanemu. Jeśli takie doręczenie nie było wymagalne musi być podana podstawa prawna .
We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel może zaproponować jaki środek egzekucyjny powinien być zastosowany.
W przypadku egzekucji o charakterze niepieniężnym wierzyciel ma obowiązek wskazać rodzaj środka egzekucyjnego.
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.
Ad. 2 Czynności procesowe obejmują czynności dowodowe związane z ustaleniem sytuacji majątkowej zobowiązanego jego sytuacji faktycznych, czynności związanych z podniesionymi zarzutami zarówno do organu jak i egzekutora, czynności postępowania o zawieszeniu, o umorzeniu postępowania, o rozpatrzenie środka zaskarżenia.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:45, 18 Maj 2012    Temat postu:

Wykład z 25.04.2010 r.
II grupa – czynności wykonawcze:
- wręczenie zobowiązanemu podpisanego tytułu wykonawczego
- w systemie egzekucji świadczeń nie pieniężnych wręczenie zobowiązanemu postanowienia o zastosowanym środku
- w systemie egzekucji świadczeń nie pieniężnych wręczenie zobowiązanemu zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego.
W przypadku egzekucji obowiązku niepieniężnego poucza się także zobowiązanego o prawie złożenia zażalenia na postanowienie o zastosowanym środku egzekucyjnym.
Czynność wykonawczą wykonuje organ egzekucyjny lub egzekutor w przypadku świadczeń pieniężnych poborca skarbowy.
Mogą:
- zarządzić otwarcie pomieszczeń
- zarządzić przeszukanie pomieszczeń
- zarządzić przeszukanie odzieży, teczek itp.

Z czynności wykonawczych sporządza się protokół, którego odpis przekazywany jest zobowiązanemu.
Czynności egzekucyjne mogą być wstrzymane. Wstrzymanie polega na zaprzestaniu wykonywania wszystkich lub części zastosowanych czynności egzekucyjnych, ale te które zostały wykonane nie zostają uchylone.
Może wystąpić wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, które polega na wstrzymaniu wykonywania zastosowanych środków egzekucyjnych oraz na niepodejmowaniu nowych środków.
Odstąpienie od czynności egzekucyjnych – polega na tym, że organ egzekucyjny i egzekutor obowiązani są odstąpić od czynności egzekucyjnych jeśli zobowiązany okazał dowody : 1. Stwierdzające wykonanie obowiązku, jego umorzenie, wygaśnięcie albo wskazuje dowody odroczenia terminu wykonania zobowiązania, rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych; 2. Zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego. O odstąpieniu od egzekucji zawiadamia się wierzyciela i na żądanie tego wierzyciela należy wydać postanowienie od odstąpieniu od czynności egzekucyjnych, na które wierzycielowi przysługuje zażalenie. Jeśli w postępowaniu egzekucyjnym pojawiły się częściowe przeszkody to wówczas zawiesza się postępowanie egzekucyjne. Zawieszenie może nastąpić z urzędu w razie wstrzymania wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty, z urzędu w razie śmierci zobowiązanego, ale w sytuacji gdy środek nie jest obowiązkiem osobistym.
Z urzędu zawiesza się gdy zobowiązany utracił zdolność do czynności prawnej, może być też z innych powodów wymienionych w przepisach.
Zawieszenie może nastąpić także na żądanie. Wierzyciel, który wskazuje uzasadnione okoliczności prawne, które rodzą obowiązek wstrzymania toku czynności np. wdrożony został tryb ratyfikacji decyzji administracyjnej. Zawieszenie następuje w drodze wydania postanowienia. Po ustaniu przyczyny zawieszenia organ zobowiązany jest podjąć takie zawieszone postępowanie. Jeśli w postępowaniu egzekucyjnym pojawią się trwałe przeszkody uniemożliwiające kontynuowanie postępowania to wówczas następuje unieważnienie.
Unieważnienie postępowania oznacza zakończenie postępowania egzekucyjnego, bez osiągnięcia właściwego celu i może nastąpić z woli wierzyciela, albo na skutek trwałej przyczyny powodującej niedopuszczalność decyzji.
Występuje z urzędu i na wniosek nie tylko wierzyciel ale i zobowiązany.
Kiedy można umorzyć postępowanie ?
1. Gdy obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania
2. Jeśli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony, wygasł z innego powodu, albo w ogóle nie istnieje
3. Egzekucyjny obowiązek został określony niezgodnie z treścią decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego lub nie zgodnie z treścią bezpośredniego przepisu prawa
4. Gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego
5. Obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny.
6. W razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek ma charakter osobisty
7. Należy umorzyć jeśli egzekucja lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo gdy nie doręczono zobowiązanemu upomnienia, jeśli istniał obowiązek takiego upomnienia.
8. Unieważnieniu podlega także postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, jeśli w ciągu 12 miesięcy od dnia zawieszenia nie podjęto takiego postanowienia.
9. Na wniosek wierzyciela

Postępowanie egzekucyjne nie może być umorzone jeśli w postępowaniu dotyczącym należności pieniężnych nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne. Postępowanie umarza się w drodze wydania postanowienia, na które służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi o ile nie jest organem egzekucyjnym.
Umorzenie powoduje uchylenie czynności egzekucyjnych, z jednym zastrzeżeniem, że w mocy pozostają prawa nabyte przez osoby „3”. W ramach postępowania egzekucyjnego możemy wyróżnić tzw. Postępowaniu uproszczone. Ten tryb uproszczenia dopuszczany jest w systemach szczególnych, zwłaszcza że zwłoka w działaniu organu mogłaby narazić na szwank dobra podlegające wzmożonej ochronie:
1. Sytuacja gdy zwłoka w wykonaniu egzekucyjnym obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzi albo szkodliwymi szkodami dla gospodarstwa, albo gdy wymaga tego interes społeczny. W takiej sytuacji organ egzekucyjny może stosować takie środki jak: wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej oraz przymus bezpośredni w celu wykonania wydanych ustnie poleceń bez potrzeby wystawiania tytułu wykonawczego i doręczania zobowiązanemu postanowienia o wykonaniu środka odwoławczego (policja, ABW, PIP, PSPŻ)
2. Gdy zwłoka w wykonaniu obowiązku może zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, albo spowodowała by nieważność lub znaczne utrudnienia w dochodzeniu wykonania obowiązku przez zobowiązanego wówczas organ egzekucyjny może niezwłocznie zastosować przymus bezpośredni po ustnym wezwaniu bez uprzedniego upomnienia, bez doręczenia podpisanego tytułu wykonawczego.
KOSZTY EGZEKUCYJNE składają się z:
1. Opłat egzekucyjnych
2. Wydatków egzekucyjnych
OPŁATY EGZEKUCYJNE pobiera organ egzekucyjny za czynności dokonane podczas egzekucji. W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych opłata za pobranie pieniędzy na miejscu zobowiązania wynosi 5% kwoty pobranej należności, ale nie mniej niż 2,90 zł. Za ogłoszenie sprzedaży nieruchomości ta kwota nie może być niższa niż 10 zł. W przypadku gdy ustalana jest procentowo to wlicza się nie tylko należność, ale także odsetki. Organ pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za czynności związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych w wysokości 1% kwoty egzekwowanej należności objętych każdym tytułem wykonawczym, ale nie mniej niż 1,40 zł.
W przychodach o charakterze niepieniężnym za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia opłata wynosi 10% należności grzywny, ale nie więcej niż 68 zł. Przy wydaniu postanowienia o wykonaniu postanowienia zastępczego, albo postanowienia o wezwaniu zobowiązanego do wydania rzeczy lub tp. opłata wynosi 6,80 zł. Opłata za odebranie nieruchomości 68 zł.
WYDATKI EGZEKUCYJNE – obejmują one faktycznie poniesione koszty przez organ egzekucyjny (delegacje, przejazdy, zezwolenia)/
Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych:
1. Obciążają one zobowiązanego, ale wyjątek dotyczy, że czasami kosztami obciążany jest wierzyciel, gdy tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu z chwilą skierowania tytułu wykonawczego do egzekucji.
2. Gdy po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, a spowodował je wierzyciel, w takiej sytuacji wierzyciel składa koszty zobowiązanemu wraz z odsetkami, ale jeśli wynikło to z woli organu to zobowiązanemu zwraca wierzyciel, a jeżeli z winy organu to organ egzekucyjny. Wierzyciel zobowiązany jest także ponieść koszty zobowiązania, jeżeli nie można tych kosztów ściągnąć od zobowiązanego. Organ egzekucyjny może w całości lub w części umorzyć koszty egzekucyjne, jeśli stwierdził nieściągalność dochodów obowiązanego, albo jeśli zobowiązany wykaże, że bez znacznego uszczerbku nie jest w stanie tych kosztów ponieść. W sytuacji gdy ściągnięcie kosztów egzekucyjnych spowodowałoby niewspółmierny koszt wydatków.
W razie częściowego umorzenia umarza się opłaty za czynności egzekucyjne. Umorzenie następuje w drodze postanowienia na które służy odwołanie. Z uwagi na ważny interes zobowiązanego koszty egzekucyjne mogą być rozłożone na raty. Koszty egzekucyjne przypadają organowi egzekucyjnemu, który dokonał czynności egzekucyjnych, ale wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny został obciążony kosztami, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty komorniczej w wysokości 5% kwoty przekazanej wierzycielowi przez organ egzekucyjny albo przez zobowiązanego.
Opłaty komorniczej nie pobiera się jeśli organ wystąpił o zawieszenie tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego. Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w razie nie uregulowania podlegają ściągnięciu w oparciu o przepisy ustawy o ściąganiu należności.
ZBIEG EGZEKUCYJNY
- zbieg administracyjny
- zbieg sądowy
W przypadku zbiegu administracyjnego w sprawach dotyczących nieruchomości, rzeczy lub praw majątkowych organ egzekucyjny wstrzymuje wykonanie egzekucji (z urzędu, na wniosek wierzyciela) przekazuje akta prowadzonego postępowania egzekucyjnemu sądowi rejonowemu w obrębie działania którego wszczęto sądowe postępowanie egzekucyjne. W celu rozstrzygnięcia sąd w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego wydaje w tej sprawie postanowienie. Jeżeli sąd postanawia jakie czynności pozostają w mocy.
Zbieg egzekucyjny administracyjny wobec tej samej rzeczy, albo tego samego prawa notarialnego przejmuje Naczelnik Urzędu Skarbowego, który pierwszy zastosował środek egzekucji właściwy wg miejsca zamieszkania zobowiązanego.
W przypadku, gdy egzekucja dotyczy nieruchomości, ale położonej na terenie, który jest , właściwy dla kilku organów, organ egzekucyjny, który wszczął postępowanie egzekucyjne powiadamia o wszczęciu pozostałe organy egzekucyjne. Jeśli przeciwko temu samemu zobowiązanemu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, do kilku nieruchomości to te postępowanie łączy się i prowadzi się jako jedno.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / II semestr Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin