Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna www.admwlodek.fora.pl
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kierunek Administracja(licencjat) '09-'12 oraz kierunek Administracja(mgr) '12-'14
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Testy do Skorek

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / II semestr
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:49, 18 Maj 2012    Temat postu: Testy do Skorek

Test 1
1.Na czym opiera się wąskie rozumienie prawa międzynarodowego ? a) na wskazaniu, iż to państwa są podstawowym elementem społeczności międzynarodowej
2.Czy prawo międzynarodowe prywatne jest :b)prawem wewnętrznym poszczególnych państw
3.Wskaż cechy przykładowo charakteryzujące prawo międzynarodowe publiczne :d) brak ustawodawcy w rozumieniu prawa krajowego, brak całościowego systemu sankcji, brak sądownictwa o obowiązkowym charakterze.
4.Wskaż , które z poniższych norm (zasad)mają charakter ius cogens :d) zakaz agresji ,zakaz ludobójstwa, prawo narodów do samostanowienia
5.Użyte w Konstytucji RP określenie ,iż Polska przestrzega wiążące ją prawa międzynarodowego(art.9) odnosi się do: c) do np. zatwierdzonych umów międzynarodowych ,zwyczaju oraz uchwał organizacji międzynarodowych, jako określenie ,iż Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego stwarza podstawę do ich stosowania w polskim porządku prawnym .
6.Które z poniższych polskich organów zewnętrznych mogą realizować politykę zagraniczną państwa poza jego granicami ? b) przedstawicielstwa dyplomatyczne zarówno o charakterze stałym ,jak i ustanawiane ad hoc , przedstawicielstwa konsularne , misje ustanawiane przy państwach bądź przy organizacjach międzynarodowych.
7.Czy sankcje natury zorganizowanej mogą być stosowane :b) najczęściej przez organizacje międzynarodowe , te w swej istocie , stanowiące forum współpracy państw , działają w sposób zorganizowany.
8. Czy postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych mają pierwszeństwo stosowania przed innymi zobowiązaniami umownymi państw członkowskich ONZ? c) tak, jest to zasada sformułowana w postanowieniach Karty Narodów Zjednoczonych , a dokładnie w art. 103
9.Prawem międzynarodowym publicznym w szerokim tego słowa znaczeniu jest :d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
10.Skuteczność prawa międzynarodowego w prawie krajowym może być zapewniona m. in. poprzez : d) metodę recepcyjną , co do zasady , czyniącą z normy prawa międzynarodowego normę prawa krajowego, która dokonuje się poprzez powtórzenie bądź transformację
TEST 2
1.Wskaż ,jakie rodzaje sankcji wykształciło prawo międzynarodowe :c) odwetowe, zorganizowane i finansowe
2.W prawie międzynarodowym przeważają następujące rodzaje norm prawnych :b) partykularne ,obowiązujące strony umowy
3.System międzynarodowy jest systemem :b) poziomym tworzonym przez państwa
4.Czy partie polityczne ,osoby fizyczne i prawne , ruchy religijne ,czy organizacje pozarządowe są:a) uczestnikami stosunków międzynarodowych
5. Czy bezwzględnie wiążąca norma powszechnego prawa międzynarodowego :c) to ius cogens, która może być zmieniona jedynie poprzez późniejszą normę powszechnego prawa międzynarodowego o tym samym charakterze.
6.Czy w razie np. zewnętrznego zagrożenia państwa, czy też zbrojnej napaści na terytorium RP, kompetencje do wprowadzenia stanu wojennego na części albo na całości terytorium państwa przyznano :d) Prezydentowi RP na wniosek Rady Ministrów
7.Immunitety zagranicznych dyplomatów są uznane przez inne państwa w związku z tym ,iż państwa te oczekują takiego samego zachowania względem swoich przedstawicieli dyplomatycznych. Dzieje się tak ze względu na :d) zasadę wzajemności , właściwą prawu międzynarodowemu
8.Sądownictwo międzynarodowe jest realizowane m.in. przez :b) Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu , Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości z siedziba w Luksemburgu.
9.Czy normy multilateralne to : b) normy zawarte wyłącznie w umowach wielostronnych
10.Czy polski porządek prawny, w którym znana jest zasada prymatu prawa międzynarodowego , a także , do którego obowiązywania w krajowym porządku wewnętrznym potrzebne jest jego wprowadzenie , jest system : c) systemem mieszanym , który opiera się o znaną monistą zasadę prymatu prawa międzynarodowego , a od dualistów „zapożycza” ratyfikację , jako czynność umożliwiającą wprowadzenie umów międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego.
TEST 3
1.Napiętnowanie pewnych faktów i wydanie np. rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych można potraktować jako :a) sankcję psychologiczną
2. Czy ius cogens to normy : a) głównie o charakterze zwyczajowym , jako że zwyczaj jest najstarszym źródłem prawa międzynarodowego
3.Nieograniczone prawo do reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych ( zewnętrznych ), często określone mianem ius repraesentations omnimodae, mocą postanowień Konstytucji RP , przyznano :e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym jakie są dopuszczalne przez :c) wiążące RP umowy międzynarodowe
5. Czy prawo stanowione przez Unię Europejską obowiązuje na terytorium RP na podstawie : c)postanowień Konstytucji RP, zgodnie z którymi ,jeśli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej , konstytuującej organizacje międzynarodową , to prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio w polskim porządku prawnym.
6.Czy państwo może powoływać się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonania przez nie postanowień zawartych traktatów ? b) nie , wynika to z postanowień Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969r. której Polska jest stroną , a dokładnie z art. 27 konwencji.
7.Społeczność międzynarodowa w szerokim ujęciu w kontekście prawnomiędzynarodowym a nie politologicznym tworzą: d) państwa i organizacje międzynarodowe o rządowym charakterze ( tj. jak NATO , Rada Europy , ONZ)
8.Czy na zagadnienie reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych wpływają także ( prócz prawa wewnętrznego ) regulacje prawno międzynarodowe ? a) tak ,bowiem o tym ,kto i w jaki sposób będzie uznany za reprezentującego swoje państwo , w sposób ogólny stanowi Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969r.
9. Która teza z poniższych jest prawdziwa ?
a) współczesne prawo międzynarodowe opiera się na państwach , jak i na organizacjach międzynarodowych , które wraz ze wzrastającą ich rolą po zakończeniu II Wojny światowej , uzyskały status podmiotów prawa międzynarodowego
10. Określenie „ prawo międzynarodowe” zostało po raz pierwszy użyte w słownictwie angielskim przez :b) J. Benthama w 1780r.
TEST 4
1.Czy stanowi źródło prawa międzynarodowego, bez konieczności szukania dla tetgo dodatkowego uzasadnienia ?d) wszystkie umowy międzynarodowe , bez względu na liczbę ich stron
2.Czy katalog źródeł prawa międzynarodowego wymieniony w art. 38 Statutu MTS :a) ma charakter otwarty
3.Umowa międzynarodowa to :c) wspólne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego , które tworzy prawo ,a więc prawa i obowiązki.
4.Elementami zwyczaju są : b) opinio iuris i usus
5.Zbiory dokumentów prawno międzynarodowych : a) są źródłem prawa międzynarodowego w znaczeniu poznawczym,
6. Warunkiem (ami )niezbędnym(i) do powstania zwyczaju lokalnego jest (są) : a) akceptacja działalności określonego państwa przez inne państwo ( bądź państwa )o uznanie tej działalności ( praktyki )za normę prawną .
7.Co nie jest przejawem opinio iuris? e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna .
8.W odróżnieniu od normy zwyczajowej , nie ma wiążącego charakteru , zatem jej naruszenie nie może być odbierane jako naruszenie obowiązującego prawa .Jej stosowanie służyć ma ułatwieniu stosunków międzynarodowych .Chodzi o: b) comitas gentium
9.Uchwały organizacji międzynarodowej o charakterze pro foro externo są skierowane : c) do państw należących do organizacji międzynarodowej i do ich obywateli
10.Wyrażenie akceptacji ( stwierdzenie istnienia ) określonego stanu faktycznego bądź prawnego , który uważa się za zgodny z prawem międzynarodowym to : c) uznanie
TEST 5
1.Wiążące uchwały Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych są :e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna .
2. Zwyczaj międzynarodowy we współczesnym prawie międzynarodowym jest : b) jednym z najważniejszych źródeł prawa międzynarodowego oddającym jego specyfikę , choć jednocześnie najstarszym
3.Źródłem prawa międzynarodowego jest :c) Karta Narodów Zjednoczonych
4. Jest formą wyrażenia przez państwo sprzeciwu względem określonego stanu faktycznego bądź prawnego , które państwo to uznaj e za niezgodne z prawem międzynarodowym .Rzecz idzie o:a) protest
5. Wydawany przez Sekretariat ONZ Treaty Series : b) jest źródłem prawa międzynarodowego w znaczeniu poznawczym
6.Uchwały organizacji międzynarodowych, które mimo ,że nie mają powszechnie wiążącego charakteru, wniosły niekwestionowany wkład do nauki prawa międzynarodowego , określa się mianem : d) soft law
7. Aktem prawno międzynarodowym odnoszącym się w sposób bezpośredni do ogólnych zasad jest : b) deklaracja zasad prawa międzynarodowego, dotycząca przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Karta Narodów Zjednoczonych, będąca Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych , przyjęta 24.10.1970r.
8.Która teza poniższych nie jest prawdziwa : d) zwyczaj , który jest najstarszym
9. Na zwyczaj jako źródła prawa międzynarodowego składa(ją) się: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna .
10. Która z poniższych tez jest prawdziwa : a) „szybkie powstawanie zwyczaju „jest wyjątkiem od zasady długotrwałości praktyki państw
TEST 6
1.Zwyczaj i umowy międzynarodowe : c) są najważniejszymi źródłami prawa międzynarodowego wyznaczającymi jego specyfikę na tle prawa wewnętrznego.
2.Zasada pacta sunt servanda to: d) zasada, zgodnie z którą należy dotrzymywać zobowiązań międzynarodowych.
3.Źródłem prawa międzynarodowego jest : c)umowa o współpracy gospodarczej zawarta między dwoma państwami.
4.Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, źródłem prawa polskiego jest : d) ratyfikowana umowa międzynarodowa
5.Zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i potępienie polityki czystek etnicznych, pacyfikacji wsi albańskich oraz represjonowania albańskiej inteligencji w Kosowie, systematycznie prowadzone przez władze Federalnej Republiki Jugosławii , to akt jednostronny państwa , określony jako : a) protest
6.Która teza z poniższych jest prawdziwa : d) określenie „ogólne zasady prawa „ odnosi się do zasad właściwych obu porządkom prawnym ( zarówno prawa wewnętrznego poszczególnych państw, jak i prawa międzynarodowego ).
7.Źródłem prawa polskiego jest : d) Konkordat zawarty miedzy Polską a Stolicą Apostolską w Warszawie w 1993r.
8.Czy państwo nowo powstałe jest związane zwyczajem międzynarodowym , w powstawaniu którego nie brało udziału ? c) tak, wynika to z zasady wzajemności , bowiem jeśli państwo nowo powstałe chce np. by inne państwa względem niego stosowały zasadę nieinterwencji w jego sprawy wewnętrzne , to musi ono przestrzegać zasad prawno międzynarodowych, które SA fundamentem społeczności międzynarodowej
9.Które z poniżej wymienionych nie wywodzą się z prawa zwyczajowego : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
10.Zasada, zgodnie z którą ratyfikowane za uprzednią zgodą Parlamentu umowy międzynarodowej mają pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji z ustawami wynika, że : c) Konstytucji RP
TEST 7
1.W prawie międzynarodowym termin „źródła prawa międzynarodowego „występować może w następujących znaczeniach : c) materialnym ,formalnym , poznawczym
2.Źródłami prawa polskiego powszechnie obowiązującymi są :c) Konstytucja ,ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy , rozporządzenia
3. Regulamin dotyczący np. zasad wynagradzania pracowników Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, będzie uchwałą zaliczaną do : b) uchwał pro foro interno
4. Źródłami prawa międzynarodowego o prawotwórczym charakterze są :e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
5.Która z poniższych tez jest prawdziwa ? b) Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest wzorowany na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej
6.By uchwała organizacji międzynarodowej stanowiła źródło prawa międzynarodowego musi e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
7. Zrzeczenie się przez państwo reparacji wojennych jest :a) aktem jednostronnym państwa
8.Szybkie powstawanie zwyczaju obrazuje stan faktyczny związany np. z: d) szefem kontynentalnym
9.Uchwały organizacji międzynarodowej posiadają status źródeł prawa międzynarodowego, po spełnieniu określonych warunków ,ze względu na : a) wzrastającą rolę organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych
10.Czy Estoppel to :c) jedna z ogólnych zasad prawa
TEST 8
1.O zamiarze przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie , Prezes Rady Ministrów zawiadamia : d) Sejm
2. Zatwierdzane umowy międzynarodowe :a)są źródłem prawa międzynarodowego
3. Aby umowa międzynarodowa obowiązywała w wewnętrznym porządku prawnym :b) musi być ratyfikowana i opublikowana
4.Państwo nabywa prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy międzynarodowej :d) z momentem wejścia umowy w życie
5.Dla której z niżej wymienionych grup państw nie została bezpośrednio otwarta do podpisu Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969r. będąca aktem kodyfikacyjnym prawo umów międzynarodowych: d) dla państw członkowskich Unii Europejskiej
6.Która z poniższych tez jest prawdziwa ? d) ogólną regułą dotyczącą państw trzecich jest to ,iż umowa ,której nie są one stronami nie może tworzyć na ich rzecz ani praw , ani obowiązków , bez ich zgody
7.Warunkiem (ami) ważności umowy na niekorzyść państwa trzeciego jest(są): a) zgoda państwa trzeciego na ustanowienie obowiązku ( wyrażona wyraźnie na piśmie )i ustanowienie obowiązku na rzecz państwa trzeciego objęte zamiarem państw –stron umowy
8.Postanowienia umowy międzynarodowej dotyczące możliwości przedłużenia jej czasu obowiązywania określa się mianem : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
9.Której z poniższych czynności nie obejmuje samo związanie się przez Polskę umową międzynarodową ? d) publikacji
10.W Polsce organ właściwy do prowadzenia negocjacji składa Radzie Ministrów, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do sprawa zagranicznych oraz innymi właściwymi ministrami , wniosek o udzielenie zgody na podpisanej umowy międzynarodowej. Zgoda taka udzielana jest przez: a) Radę Ministrów w drodze uchwały

TEST 9
1.Zatwierdzenie umowy międzynarodowej w polskim porządku prawnym jest aktem : c) Rady Ministrów
2. Czy ustawa upoważniająca Prezydenta RP do ratyfikacji umowy międzynarodowej jest: b) źródłem prawa polskiego
3.Akty prawne , rangi ustawowej, wydawane w Polsce przez Parlament , w związku z obowiązkiem harmonizacji prawa polskiego z wymogami unijnymi , są publikowane: b) w Dzienniku Ustaw RP
4. Jaki jest cel składania zastrzeżeń do umowy międzynarodowej ? e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
5.Jeżeli umowa zawierana jest w trybie prostym , to jej podpisanie będzie również wyrażeniem zgody na: c) związanie się postanowieniami umowy
6. Państwo będzie mogło powołać się na klauzulę zasadniczej zmiany okoliczności , jaka nastąpiła w stosunku do tych, które istniały w czasie zawarcia traktatu , jeśli zmiana ta nie była przewidziana przez strony a) a istnienie tych okoliczności stanowiło istotna podstawę zgody stron na związanie się traktatem oraz wskutek tej zmiany radykalnie przekształci się zakres obowiązków pozostałych jeszcze do wykonania na podstawie traktatu
7. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez RP umowy , stanowiącej statut organizacji międzynarodowej, prawo przez nią stanowione jest stosowane : b) bezpośrednio , mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami
8. Na wniesienie sprzeciwu do zastrzeżenia państwu – stronie umowy przysługuje : d) termin 12 miesięcy od dnia notyfikowania mu zastrzeżenia albo od dnia wyrażenia zgody na związanie się traktatem , w zależności od tego , która z tych dat jest późniejsza
9. Na depozytariusza umowy międzynarodowej może zostać wyznaczony: d) m.in. państwo , organizacja międzynarodowa bądź jej funkcjonariusz , w zależności od tego jak umówią się strony umowy
10.Która z poniższych tez nie jest prawdziwa ? d) fundamentalnym aktem prawno międzynarodowym odnoszącym się do prawa traktatowego jest ustawa z 14.04.2000r. o umowach międzynarodowych

TEST 10
1.Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969r. może być stosowana do: d) umów między Polską a Federacją Rosyjską bez względu na to , czego dotyczą
2. Na którym z poniższych etapów, zastrzeżenie do umowy międzynarodowej nie może być złożone : d) po wejściu w życie umowy
3.Do wycofania zastrzeżenia złożonego do umowy międzynarodowej zgoda państwa , które je przyjęło a) co do zasady , nie jest wymagana
4. Która z poniższych tez nie jest prawidłowa ? a) w 1924r. Zgromadzenie Ligi powołało Komitety Ekspertów , który stwierdził, iż nie ma konieczności kodyfikacji prawa traktatowego ze względu na rozległą praktykę państw w tym względzie.
5.Jeżeli zawierana przez państwa umowa nie reguluje możliwości składania do niej zastrzeżeń ( milczy w tej materii) to przyjąć należy ,iż: c) są one dozwolone, choć jedynie , gdy nie godzą w cel i przedmiot umowy międzynarodowej, do której się odnoszą
6.Podpisna 23.05.1969r. Konwencja wiedeńska oprawie traktatów jest : e)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
7.W załączniku do Konwencji wie3deńskiej o prawie traktatów obowiązek sporządzenia i prowadzenia listy pojednawców, złożonej z wykwalifikowanych prawników nałożono na : a) Sekretarza Generalnego ONZ
8. Zasada niepowoływania się na prawo wewnętrzne przy wykonywaniu zobowiązań prawno międzynarodowych doznaje pewnych ograniczeń .Mianowice, państwo będzie mogło powołać się na nie , jeżeli pogwałcenie prawa wewnętrznego było : a) oczywiste, co oznacza ,że było obiektywnie widoczne dla każdego państwa postępującego w danej sprawie zgodnie z normalną praktyka i w dobrej wierze oraz dotyczyło normy prawa wewnętrznego o zasadniczym znaczeniu
9. Jeżeli związanie się przez państwo traktatem nastąpiło z powodu przekupienia jego przedstawiciela , to jest to przyczyną :b) nieważności traktatu , jako że skutkuje ona ex tunc
10. Zgoda wszystkich stron umowy :e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
TEST 11
1. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969r. swoim zakresem czasowym (ranione temporis) obejmuje: d)jedynie umowy międzynarodowe zawarte przez państwa po jej wejściu w życie, zgodnie z zasadą lex retro non agit.
2. Zastrzeżenie może być złożone: d)do umów multilateralnych.
3. Powstanie sytuacji czasowo uniemożliwiającej wykonywanie postanowień traktatu jest przyczyną: a)zawieszenia działania traktatu.
4. Czy prawo państwa do powoływania się na np. przyczynę unieważnienia traktatu może zostać wyłączone bądź ograniczone? a)Tak, jeśli państwo się wyraźnie zgodziło, by traktat-mimo przyczyny jego unieważnienia-był ważny albo gdy z jego zachowania wynika, że uznaje ważność traktatu.
5. Zgodnie z ogólnymi regułami interpretacyjnymi: c)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
6. Która z poniższych tez nie jest prawdziwa? e) Wymóg rejestracji umów nałożony został na państwa mocą art. 102KWPT.
7. Jeżeli dokonana interpretacja traktatu pozostawia nadal jego znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego, wówczas można odwołać się do: a) uzupełniających środków interpretacji.
8. Jeżeli tekst autentyczny traktatu został ustalony w dwóch lub więcej językach, a strony nie uzgodniły, na wypadek rozbieżności, który z nich jest rozstrzygający, ani też sam traktat w tym przedmiocie nie stanowi, to wówczas :a) traktat ma jednakową moc w każdym z nich.
9. W Polsce organ właściwy do prowadzenia negocjacji umowy międzynarodowej wraz z określeniem zakresu jego upoważnienia wyznacza: b) Prezes Rady Ministrów.
10. Tradycyjna formuła stwierdzająca „iż pełnomocnicy należycie umocowani umowę podpisali ”,to: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
TEST 12
1.Wielostronne umowy międzynarodowe podpisywane są zgodnie z zasadą: d) alfabetu (według państw).
2. Deklaracje w prawie międzynarodowym, to: d) akty nie posiadające wiążącego charakteru.
3. Arenga, to: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
4. Które traktaty, z poniżej wymienionych, są najstarsze? b) Traktaty pokoju i przymierza.
5. Które z poniższych określeń będzie wyznaczało następstwa nieważności traktatu? a) Restytucja.
6. Czy parafowanie umowy międzynarodowej jest: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
7. Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym, choć uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje: a) Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
8. Którego z niżej wymienionych dokumentów prawno-międzynarodowych, Polska nie stała się stroną i nie dokonała jego ratyfikacji? d)Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r.
9. Państwo złożyło do umowy międzynarodowej zastrzeżenie, na które inne państwo odpowiedziało sprzeciwem o skutku maksymalnym. Spowoduje to, iż: c) umowa nie wejdzie w życie między państwem składającym zastrzeżenie a państwem składającym sprzeciw.
10. Która teza z poniższych nie jest prawdziwa, zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych: d) zgoda na podpisanie umowy międzynarodowej udzielana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:50, 18 Maj 2012    Temat postu:

TEST 13
1. Traktat Laterański, na podstawie którego utworzono państwo Watykańskie podpisano w: b)1929r.
2. Które z poniższych twierdzeń, w świetle klasycznej teorii państwa-jest prawdziwe? a) Aby istniało państwo niezbędne są: terytorium, ludność i władza.
3. Stały Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w wyroku w sprawie statku Lotus z 1927r. orzekł iż: a) jedynym ograniczeniem dla działań państw w sferze prawno międzynarodowej są suwerenne prawa innych państw oraz normy prawa międzynarodowego o charakterze zakazowym.
4. Zakon Kawalerów Maltańskich to: a) podmiot prawa międzynarodowego, choć szczególnego typu.
5. Stolica Apostolska to: c) podmiot prawa międzynarodowego.
6. Uznanie za powstańców następuje, gdy: d) państwo nie chce uznać grupy walczącej za stronę wojującą.
7. Która z poniższych tez nie jest prawdziwa? b) W opinii doradczej z 11.4.1949r. w sprawie odszkodowania za straty poniesione w służbie Narodów Zjednoczonych MTS podniósł, iż wszystkie podmioty prawa mają tę samą istotę i ten sam zakres praw.
8. Obywatelem UE staje się: c) każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
9. Które z poniższych uznać należy za przykładowe atrybuty zdolności do działania w sferze prawno międzynarodowej? d) Zdolność do biernego i czynnego prawa legacji.
10. Czy doprowadzenie do stanu sprzed naruszenia (do jego przywrócenia) to: b) restytucja.
TEST 14
1.Zasada, iż w wypadkach nie objętych przepisami obowiązującymi, ludność i strony wojujące pozostają pod opieką i władzą zasad prawa narodów, wypływających ze zwyczajów ustanowionych między cywilizowanymi narodami oraz z zasad humanitarności i wymagań społecznego sumienia, nosi nazwę: d) Klauzuli Martena.
2. Charakter obywatelstwa unijnego: a) nie jest samoistny, lecz zależny.
3. Ius legationis, to: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
4. Która z poniższych tez nie jest prawdziwa? b) Zdolność do nawiązywania współpracy międzynarodowej zarówno z innymi państwami, jak i pozostałymi podmiotami prawa międzynarodowego jest wyłączną domeną państw jako podstawowych i pierwotnych podmiotów prawno międzynarodowych.
5. Sytuacja, w której państwo winne naruszenia praw i wolności jednostki, gwarantowanych Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zostanie zobligowane mocą wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do wypłaty odszkodowania określamy mianem: a) reparacji polegającej na wynagrodzeniu szkody.
6. Antarktyka: c) jest objęta neutralizacją.
7. Tzw. współczesne rozumienie instytucji państwa opiera się na założeniu, iż elementem definicyjnym państwa jest oprócz: stałej ludności, określonego terytorium i zorganizowanej władzy, także: d) zdolność do utrzymywania stosunków międzynarodowych, jako że aktywność międzynarodowa ma współcześnie istotne znaczenie.
8. Po pojęciem „ludność państwa” rozumieć należy: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
9. Sformułowana, w zakresie jednego ze sposobów nabywania obywatelstwa polskiego, zasada ius sanguinis odnosi się do: b) urodzenia z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, nazywana zasadą krwi.
10. Czy podmiotowość prawno międzynarodowa państwa implikuje: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
TEST 15
1.Z obywatelstwem UE związane jest czynne i bierne prawo wyborcze do parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w państwie członkowskim przysługuje ono obywatelowi UE, który ma miejsce zamieszkania na terytorium określonego państwa: a) na takich samych zasadach jak obywatelowi tego państwa.
2. Która z poniższych kategorii osób została wyłączona z zakresu podmiotowego ustawy z 13.6.2003r. o cudzoziemcach? c) Cudzoziemcy polskiego pochodzenia i członkowie najbliższej rodziny repatriantów.
3. Która z poniższych tez nie jest prawdziwa? b) Przejawem ograniczenia suwerenności państwa będzie wstąpienie przez to państwo do UE jako organizacji o najdalej zaawansowanych procesach integracyjnych w Europie.
4. Zgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Nottebohma, obywatelstwo jest węzłem prawnym, który ustala się w oparciu o: b) społeczny fakt przywiązania, prowadzone interesy, uczucia, w powiązaniu z prawami i obowiązkami osoby fizycznej, jakie wiążą je z państwem.
5. „Struktura-o którą chodzi-opiera się na takich powiązaniach między państwami, które umożliwiają im samodzielne i niezależne funkcjonowanie także poza „strukturą”. Celem jej powołania jest współpraca między zrzeszonymi w niej państwami, które z kolei przekazują część swoich kompetencji na rzecz organów powołanych w ramach „struktury”, tak by zapewnić sobie tym samym reprezentację swoich interesów. Byt „struktury” jest uzależniony od państw ją tworzących, które finansują jej działalność. Chodzi: c) organizację międzynarodową, taką jak np. ONZ.
6. Naruszenie norm prawno międzynarodowych przez państwo aktywuje obowiązek ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej, która może przybrać formę: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest w pełni poprawna.
7. Czy przynależność Polski do UE jest: c) przejawem suwerenności.
8. Organizacje międzynarodowe o rządowym charakterze: b) zrzeszają wyłącznie państwa.
9. W jakim dokumencie prawno międzynarodowym nie mającym wiążącego charakteru została bezpośrednio określona zasada suwerennej równości państw? c) W Deklaracji Zasad prawa międzynarodowego z 1970r.
10. Państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym to: b) państwa posiadające dostęp do morza, choć ze względu na ukształtowanie terenu nie posiadające pełnego dostępu do bogactw naturalnych.
TEST 16
1.Apatryda to ten, kto: b) nie posiada żadnego obywatelstwa.
2. „Struktura-o którą chodzi-łączy w sobie kilka podmiotów prawa międzynarodowego, z których każdy zachowuje swoją suwerenność. Organy „struktury” wykonują władzę za pomocą organów należących do tych podmiotów, te zaś jedynie pewne funkcje wykonują wspólnie (ograniczony zakres), a stosunki między nimi mają charakter prawno międzynarodowy. Chodzi o: b) konfederacje.
3. Zgodnie z ustawa o obywatelstwie polskim, jedyną formą utraty obywatelstwa jest zrzeczenie się go przez zainteresowaną osobę. Musi to jednak zostać poprzedzone uzyskaniem zgody na jego zrzeczenie się, wyrażonej przez: a) prezydenta RP.
4. Stały Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, w wyroku w sprawie statku Wimbledon z 1923r. orzekł, iż: b) odmawia dopatrywania się w zawarciu przez państwo jakiegokolwiek traktatu wyrzeczenia się przez nie suwerenności.
5. Czy państwami posiadającymi status trwale neutralnych są: d) Szwajcaria od 1815r. i Austria od 1955r.
6. Która z poniższych tez jest prawdziwa? a) Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalików Św. Jana Jerozolimskiego z Rod i Malty, genezą sięga wspólnoty mniszej, która od połowy XI w. zajmowała się działalnością dobroczynną na rzecz chorych i potrzebujących.
7. Organizacje międzynarodowe mają do spełnienia określone funkcje. Jedną z nich jest ustalenie pewnego wzorca zachowań, który może ujednolicać praktykę międzynarodową. Wydawane przez organizacje międzynarodowe akty maja na celu regulację stosunków między ich państwami członkowskimi, także stosunków zewnętrznych organizacji. Funkcja ta nosi nazwę: a) regulacyjnej.
8. W skład organu, który może nosić nazwę: Zgromadzenia, Zjazdu, bądź Konferencji wchodzą reprezentanci wszystkich państw organizacji, najczęściej posiadając po 1 głosie. Rzecz idzie o: c) plenarny organ przedstawicielski.
9. Podstawą prawną udzielenia ochrony nie tylko armii państwa, lecz także np. pospolitemu ruszeniu czy oddziałom ochotniczym jest: a) regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej, stanowiący aneks do Konwencji dot. Praw i zwyczajów wojny lądowej, podpisanej w Hadze 18.10.1907r.
10. Czy wynikające z obywatelstwa UE prawo osób fizycznych do występowania do RPO UE: a) może dowodzić podmiotowości osób fizycznych w prawie międzynarodowym.
TEST 17
1.Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w wyroku w sprawie statku Lotus z 1927r., orzekł iż: b) konsekwencja suwerenności państwowej jest swoboda działania i podejmowania wszelkich środków, jaki państwa uznają za właściwe i konieczne.
2. Które z poniższych państw nie posiada statusu państwa karłowatego? d) Szwajcaria.
3. Czy Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, to: b)organizacja międzynarodowa o regionalnym charakterze.
4. Czy fakt, iż niektóre umowy międzynarodowe przewidują możliwość, zgodnie z którą państwa mogą wyznaczyć jednostki organizacyjne prawa publicznego bądź prawa prywatnego do przystąpienia do porozumień eksploatacyjnych, może dowodzić podmiotowości osób prawnych w prawie międzynarodowym? a) Tak, choć ich podmiotowość budzi liczne kontrowersje w doktrynie prawa międzynarodowego.
5. Czy państwo może zawrzeć umowę międzynarodową z Zakonem Kawalerów Maltańskich? b) Tak, umowę taką 18.4.1991r. zawarła z Zakonem Kawalerów Maltańskich Polska, a jej przedmiotem była uznawalność znaczków pocztowych wydawanych przez Zakon.
6. Uznanie powstańców ma charakter: a) konstytutywny.
7. Definicja państwa, poprze wymienienie jego elementów składowych, zawarta została w: c) konwencji o Prawach i obowiązkach państw podpisanej w Montevideo 26.12.1933r.
8. Pierwowzór współczesnych organizacji stanowiły greckie amfiktionie, które: a) zrzeszając państewka greckie, miały charakter religijno –polityczny.
9. Zakon Kawalerów Maltańskich to: d) podmiot sui generis prawa międzynarodowego.
10. Stolica Apostolska: b) pozostaje w funkcjonalnym związku z Watykanem.
TEST 18
1.Podstawą prawną działalności ONZ jest: c) Karta Narodów Zjednoczonych z 1945r.
2. Szefowie państw lub rządów państw członkowskich wchodzą w skład: b) Rady Europejskiej.
3. W ramach prawa UE do traktatów założycielskich zaliczamy: a) Traktat o UE, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.
4. Do stałych członków wchodzących w skład Rady Bezpieczeństwa-organu ONZ-zaliczamy: b) Chiny, Francję, Rosję, Wlk. Brytanię i USA.
5. Organem, którego głównym zadaniem, zgodnie KNZ, jest służyć Radzie Bezpieczeństwa radą i pomocą we wszystkich sprawach dot. kwestii wojskowych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest: c) Wojskowy Komitet Sztabowy.
6. Aktem prawa unijnego wiążącym państwa UE jedynie co do celu, który ma zostać osiągnięty jest: d) dyrektywa.
7. Językami urzędowymi, którymi posługuje się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości-organ sądowniczy ONZ z siedzibą w Hadze, są: b) francuski i angielski.
8. Która z poniższych tez jest prawdziwa? b) Rada Bezpieczeństwa stwierdza istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju, bądź aktu agresji oraz udziela zaleceń lub decyduje, jakie środki należy zastosować.
9. Frakcje polityczne jak: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy demokraci) i Europejskich Demokratów, Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Grupa Zielonych-Wolne Przymierze Europejskie, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej-Nordycka Zielona Lewica, Grupa Niepodległość-Demokracja, Grupa Unii na rzecz Europy Narodów właściwe są: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
10. Komisarz Komisji Europejskiej działa: a) w interesie UE jako całości.
TEST 19
1. Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Sekretariat oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych, to organy: b) Rady Europy.
2. Rada Bezpieczeństwa, będąc jednym z głównych organów ONZ decyzje w sprawach proceduralnych podejmuje: a) większością 9 członków Rady (bez różnicy, czy będą członkowie stali czy też nie). Czym pamiętać należy, iż obowiązuje zasada 1 państwo-1 głos.
3. Która z poniższych tez nie jest prawdziwa? d) Uchwały Komitetu Ministrów w sprawach dot. zasad proceduralnych lub regulacji finansowych i administracyjnych mogą być podejmowane większością 2/3 głosów przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Komitecie.
4. Aktem prawa unijnego nie wiążącym państw członkowskich a przybierającym postać sugestii bądź zajęcia stanowiska w sprawie jest: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
5. Prawo weta polega na tym, iż jego zgłoszenie blokuje możliwość podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie jest z nim jednak tożsame wstrzymanie się od głosu, to bowiem nie uniemożliwia jej podjęcia. Prawo to zostało przyznane: a) stałym członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ.
6. Karta Narodów Zjednoczonych jest: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
7. Wybierz właściwą wersję odpowiedzi: a) sesje Parlamentu Europejskiego odbywają się w Strasburgu, Sekretariat mieści się w Luksemburgu, a Komisje pracują w Brukseli.
8. Organem ONZ składającym się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne, z których każdy ma 1 głos i corocznie zmienia się 1/3 jego składu, a kadencja trwa 3 lata jest: a) Rada Gospodarczo-Społeczna.
9. Komisja Europejska jest organem unijnym głownie o charakterze: a) wykonawczym.
10. Parlament Europejski UE tworzą: c) przedstawiciele narodów państw członkowskich UE.
TEST 20
1.W ramach prawa UE do traktatów modyfikujących zaliczamy: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
2. Komisarze KE, jako jednego z głównych organów unijnych wybierani są na: a) 5-cio letnią kadencję z możliwością odnowienia mandatu.
3. Ogólne sprawozdanie z działalności UE publikuje corocznie: d) Komisja Europejska.
4. „14 punktów prezydenta Wilsona” to zapowiedź utworzenia: c) Ligi Narodów.
5. Która z poniższych odpowiedzi kończąca zdanie „Karta Narodów Zjednoczonych w 1945r. została podpisana przez” jest prawdziwa? c) 51 państw założycielskich w tym Polskę.
6. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest: d) integralną częścią postanowień Karty Narodów Zjednoczonych.
7. Uchwały Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zawierające zalecenia dla Komitetu Ministrów są podejmowane: a) większością 2/3 oddanych głosów.
8. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy : d) składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów.
9. Członków Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ wybiera: a) Zgromadzenie Ogólne.
10. Wskaż błędną odpowiedź: d) do organizacji wyspecjalizowanych nie należy Światowa Organizacja Handlu (WTO).
TEST 21
1.Wymogiem stawianym Komisarzom Komisji Europejskiej jest :d) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Traktat z Maastricht z 1992 r. powołał do życia :c) Unię Europejską.
3. Wybory do parlamentu obywatelskiego są :a) powszechne i bezpośrednie.
4. Wskaż prawidłową kolejność odpowiadającą liczbie przyznanych głosów państwom w Parlamencie Europejskim .a) Niemcy , Polska , Szwecja , Austria , Malta .
5. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe ? b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest organem ONZ i siedziba jego mieści się w Hadze , Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest organem Unii Europejskiej i siedzibą Luksemburgu , a Europejski Trybunał Praw Człowieka mieści się w Strasburgu i związany jest z działalnością Rady Europy
6. Który z niżej wymienionych organów nie jest sensu stricte organem Rady Europy ? d) Europejski Trybunał Praw Człowieka .
7. Aktem prawa unijnego wymagającym wprowadzenia stosownych regulacji w krajowym systemie prawnym ( harmonizującym ten system z prawem unijnym) jest :c) dyrektywa .
8. Czy głosowanie w tzw. Sprawach ważnych w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wymaga :a) Większości dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących .
9. Głosowanie w sprawie poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych w Zgromadzeniu Ogólnym wymaga :b) Większości dwóch trzecich głosów wszystkich członków ONZ.
10. Rada Bezpieczeństwa może przeprowadzić akcję wojskową :c) Gdy sankcje niewojskowe okażą się niedostateczne ( niewystarczające )
TEST 22
1.Stosowane w aktach prawnych Unii Europejskiej określenie „Rada” odnosi się do :d) Rady Unii Europejskiej
2. Europejski Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą Luksemburgu , rozstrzyga :e) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa .
3. Z wnioskiem o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze może wystąpić :e) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
4. Podjęcie uchwały przez Radę EU większością kwalifikowaną na wniosek Komisji wymaga łącznie :a) Oddania 255 głosów „za” , reprezentowania większości państw członkowskich wchodzących w skład Rady oraz reprezentowania przez państwa biorące udział w podjęciu uchwały co najmniej 62% ogółu ludności Unii.
5. Każde państwo członkowskie EU ma w Komisji Europejskiej : c) jednego komisarza.
6. Działający w ramach Rady Unii Europejskiej COREPER jest :b) Komitetem Stałych Przedstawicieli.
7. Wyrok MTS jest ostateczny. Dopuszczalne jest jedynie założenie wniosku o jego rewizję. Zgłosić go można jedynie wtedy , gdy :c) Uzasadnia się to odkryciem faktu takiej natury , który może mieć wpływ na podjęte rozstrzygnięcie i nie był on znany w chwili wydania wyroku , ani Trybunałowi , ani też stronie żądającej rewizji , z zastrzeżeniem , że ta nieznajomość nie wynikła z jej niedbalstwa.
8. Która z poniższych tez nie jest prawdziwa ? d) Sekretarz Generalny Rady Europy ponosi odpowiedzialność za pracę Sekretariatu przed Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych .
9. Koncepcję K. Deutscha , sformułowaną na podstawie badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym , a następnie wykorzystaną w pracach nad projektem Karty Narodów Zjednoczonych nazywanych :a) Komunikacyjną.
10. Statut Rady Europy wszedł w życie względem Polski : c) 26.11.1991 r.
TEST 23
1.Które z poniższych praw są prawami kolektywnymi ?b) Prawo narodów do samostanowienia.
2. Do której z generacji praw człowieka należy prawo do adopcji ? d) Do IV generacji praw człowieka .
3. Uniwersalny system ochrony praw człowieka wiąże się z : d) Działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agencji wyspecjalizowanych.
4. Czy postanowienia , iż w korzystaniu ze swoich praw i wolności każdy podlega ograniczeniom ustalonym przez prawo , które mogą mieć jedynie na celu zapewnienie odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz uczynienie zadość słusznych wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie , zawarte zostały w:c) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1940 r.
5. Czy zawieszenie stosowania zobowiązań wynikających z Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych , zgodnie z jego postanowieniami , może mieć miejsce : a) Jedynie w przypadku , gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne zagraża istnieniu narodu i zostało ono urzędowo ogłoszone.
6. Członkowie Komitetu Praw Człowieka , będący obywatelami państw – stron Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych pełnią funkcję :b) We własnym imieniu , nie podlegając żadnym wytycznym .
7. Jednym z praw niederogowalnych , zawartym w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest :d) Prawo do życia z wyjątkiem przypadków śmierci będących wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych.
8. Które z poniższych są prawami proceduralnymi ? c) Prawo do sądu.
9. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszona na szczycie Rady Europejskiej w Nicei 7.12.200 r. do czasu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego jest :e) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa .
10. Która z poniższych tez jest prawdziwa ?b) Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są jednocześnie państwami członkowskimi Rady Europy.
TEST 24
1.Zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci może doznać odstępstwa tylko wtedy , jeśli państwo ureguluje ustawowo wprowadzenie kary śmierci za czyny popełnione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia jej wybuchem , o czym stanowi :c) Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności , podpisany w Strasburgu 28.4.1983 r.
2. Czy na podstawie postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r. z granicą praw i wolności jednego człowieka są: c) prawa i wolności przysługujące innym osobom fizycznym, w myśl zasady, że „ moje prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innego człowieka”
3.Czy zawarty w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych zakaz dyskryminacji: b) nie ma charakteru samo wykonalnego
4. Możliwość stopniowego wprowadzania postanowień przez państwa charakteryzuje: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5.Komitetowi Praw Człowieka przysługują kompetencje do rozpatrywania spraw wnoszonych przez: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
6. Katalog praw i wolności przewidziany postanowieniami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: d) ma charakter otwarty, bowiem katalog praw i wolności rozszerzają postanowienia protokołów dodatkowych dołączonych do konwencji
7. Ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oprócz państw, mogą wystąpić także : d) osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy jednostek
8. Celem wyposażenia Karty Praw Podstawowych w moc normatywną zgłoszono postulat, by uczynić z niej część: a) Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, a następnie Traktatu Lizbońskiego
9. Która z poniższych tez jest prawdziwa? Praktyka międzynarodowa dostarcza przykładów, iż: b)członkostwo w Radzie Europy jest warunkiem koniecznym, by uzyskać status państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
10. Czy KBWE to: a)Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
TESET 25
1.Sprawozdania,do których składania zobligowane są państwa-strony Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych będą przedkładane: a)Sekretarzowi Generalnemu ONZ, który przekaże ich kopie Radzie Gospodarczo-Społecznej do rozpatrzenia,
2. Zakaz pozbawienia wolności za długi sformułowany został w: d)Protokole Nr 4 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1963r.,
3.Protokół Nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisany 3.5.2002r. w Wilnie, dotyczy zniesienia kary śmierci we Wszystkich okolicznościach: a)dokonuje obostrzenia postanowień przyjętych w Protokole Nr 6 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
4.Jednym z warunków dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest to, by: c)sprawa została wniesiona do Trybunału w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie,
5.Następujące tytuły rozdziałów- Godność, Wolności, Równość, Solidarność, Prawa obywateli, Wymiar sprawiedliwości, Postanowienia ogólne charakteryzują: d)Kartę praw Podstawowych,
6. W 1948r. na konferencji w Bogocie utworzona została: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
7.Konstytucja RP w przedmiocie ochrony praw człowieka: a)wymienia wszystkie narzucone dokumentami prawno międzynarodowymi prawa i wolności oraz kontynuuje zainicjowaną Paktami Praw Człowieka tzw. Sektorową ochronę praw człowieka,
8.Charakter soft law mają: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
9.Która z poniższych tez nie jest prawdziwa? c) Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka nie przysługuje prawo do przyznania jednostce słusznego zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
10.Konwencja dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzania w życie międzynarodowych norm pracy, podpisana 21.6.1976r.,przyjęta została pod auspicjami: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
TEST 26
1.Kompetencje Komitetu Praw Człowieka do przyjmowania i rozpatrywania zawiadomień osób fizycznych twierdzących, iż stały się ofiarami naruszenia któregokolwiek z praw wymienionych w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych przewidziane zostały: b)Protokołem Fakultatywnym do Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
2.Gwarancje proceduralne dotyczące wydawania cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium państwa zawiera: d)Protokół Nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisany w Strasburgu 22.11.1984r.,
3.Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności powołała do życia: c)Europejski Trybunał Praw Człowieka,
4. Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej sprawozdania ze swojej działalności wraz ze stosownymi zaleceniami przedkłada: a) Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ,
5.Prawami człowieka są powszechne, niezbywalne, wynikające z faktu urodzenia się prawa moralne, o podstawowym ( fundamentalnym) charakterze przypisane: b)każdej osobie fizycznej, bez względu na jej status społeczny i przynależność państwową,
6.Prawa do pokoju, demokracji, czy też ochrony środowiska są prawami człowieka: c) III generacji,
7.Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: b)podpisana została w Rzymie 4.11.1950r.,
8.Europejski Trybunał Praw człowieka odrzuci skargę indywidualną, która: d)została wniesiona z pominięciem krajowych środków odwoławczych,
9.Jedno ze spotkań KBWE, określone mianem wiedeńskiego, które odbyło się w 1989r. umocniło tzw. Ludzki wymiar KBWE, co oznacza, iż: c)umocniło szeroko pojmowaną ochronę praw człowieka,
10.Która z poniższych tez ni charakteryzuje definicji praw człowieka? b)prawa osób fizycznych nie są ograniczone w żaden sposób prawami innych osób fizycznych,
TEST 27
1.Czy w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950r. dyskryminacją jest: a)traktowanie w sposób odmienny osób znajdujących się we względnie podobnym położeniu,
2.czy przyjęcie Andory, Monako, San Marino i Lichtensteinu do Organizacji Narodów Zjednoczonych może stanowić o ich podmiotowości: a) może,
3.Która teza( tezy) z poniższych jest ( są) prawdziwa( e) ? b)podstawą podmiotowości jest prawo,
4.Czy uchwała organizacji międzynarodowej A o przyjęciu nowego państwa „B” w poczet członków tej organizacji jest: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5.”Szybkie powstawanie zwyczaju” to instytucja : c)którą egzemplifikują przykłady związane z szelfem kontynentalnym i kosmosem,
6.Na zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego składają się; e) inne rozwiązania usus i opinio iuris w koniunkcji
7.Czy zbiory praktyki państw w dziedzinie stosunków międzynarodowych: d)analogicznie do zbiorów dokumentów prawno międzynarodowych są źródłem prawa międzynarodowego, e)są źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu poznawczym,
8.Parafowanie umowy międzynarodowej to: a) opatrzenie jej inicjałami, b)stwierdzenie, że tekst umowy został przygotowany do podpisania,
9.Zasada uti possidetis: a)polega na zapewnieniu poszanowania granic terytorialnych istniejących w momencie uzyskania niepodległości,
10.Aktem , który zapoczątkował ochronę praw człowieka, w ścisłym tego słowa znaczeniu, w powojennym świecie był( a): b)Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
TEST 28
1.Ratyfikacja: b)nie powoduje bezpośrednich skutków w sferze prawa międzynarodowego, c) jest to akt wewnętrzny państwa,
2.Depozytariuszem jest: a) najczęściej państwo, na terytorium którego podpisano umowę,
3.”Istotna zmiana okoliczności” to: b) clausula rebus sic stan tubus
4. Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej jest najogólniej: a)zmiana postanowień umowy, c) uchyleniem bądź modyfikacją postanowień traktatu w stosunku do stron, które nie złożą sprzeciwu
5.Państwa A, B, C, D i E są stronami traktatu o ochronie praw studentów Państwo A złożyło zastrzeżenie do art. 5. Państwo B złożyło sprzeciw o skutku maksymalnym do tego zastrzeżenia. Które z poniższych skutków prawnych zostaną wywołane? a)państwa C, D ,E w stosunku do państwa B będą związane postanowieniami traktatu w jego podstawowej wersji, c)traktat w podstawowej wersji będzie obowiązywał państwa C, D i E w ich wzajemnych stosunkach,
6.Każde państwo z chwilą powstania staje się: b) ipso facto podmiotem prawa międzynarodowego, d)podmiotem prawa międzynarodowego, bez względu na to czy jest uznane przez społeczność międzynarodową jako całość , czy też nie,
7.Charakter konstytutywny ma(ją): c)uznanie za stronę wojującą,
8. Zgromadzenie Parlamentarne to organ: c)Rady Europy,
9.Czy Zakon Kawalerów Maltańskich jest: d)podmiotem szczególnego rodzaju,
10.Zerwanie niezbędnych stosunków dyplomatycznych i konsularnych: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
TEST 29
1.Państwo ma obowiązek powstrzymania się od czynności mogących udaremnić przedmiot i cel traktatu , gdy : a) Podpisało traktat lub dokonało wymiany dokumentów ustanawiających traktat z zastrzeżeniem ratyfikacji , przyjęcia lub zatwierdzenia , dopóki nie ujawni swej intencji , że nie chce stać się stroną traktatu. b) Wyrażało swą zgodę na związanie się traktatem do chwili wejścia traktatu w życie , pod warunkiem , że takie wejście w życie nie będzie zbytnio odwlekane .
2. Która z poniższych Rad nie ma nic wspólnego z Unią Europejską : b) Rada Powiernicza d) Rada Gospodarczo – Społeczna .
3. Na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium stoi : a) Prezydent RP.
4. Która z poniższych tez jest prawdziwa : c) Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.
5. Kto z poniżej wymienionych ma najszerszy zakres kompetencji do reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych ? a) Głowy państw , szefowie rządów , ministrowie właściwi di spraw zagranicznych.
6. Sprzeczność zawartego i obowiązującego traktatu z nowo powstałą normą ius cogens powoduje , że : b) Wygaśnie moc obowiązywania traktatu.
7. Co może stanowić o podmiotowości np. Andory : b) Fakt przystąpienia do Rady Europy. c) Zdolność zawierania umów międzynarodowych.
8. Które z poniższych aktów mają charakter soft law ? a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka . d) Karta Praw Podstawowych.
9. Czy europejski system ochrony praw człowieka należy utożsamić : e) Unią Europejską , OBWE , Radą Europy .
10. „Szybkie powstawanie zwyczaju” to instytucja : b) obrazowana przykładami dotyczącymi szelfu kontynentalnego i kosmosu. c) Stanowiąca wyraz intensyfikacji stosunków międzynarodowych .
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 14:50, 18 Maj 2012    Temat postu:

TEST 30
1.Ius cogens to: b)norma, która może być zastąpiona jedynie przez inną normę o tym samym charakterze
2.Konstytutywny charakter ma uznanie : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3.Immuni jurysdykcyjny państw zawsze wynika z ich : a) równości
4.Aby uchwała organizacji międzynarodowej stanowiła źródło prawa międzynarodowego: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5.Co będzie stanowiło o uznaniu Andory przez społeczność międzynarodową za państwa karłowate ? a) fakt, iż posiada terytorium , ludność i władzę b) fakt ,iż posiada własną konstytucję, choć nie jest to konstytutywnym wymogiem państwowości
6) Czy państwo może być stroną Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, nie będąc członkiem ONZ( nie podpisując Karty Narodów Zjednoczonych)? a)tak, wynika to z odrębnego charakteru tych dwóch umów
7)Formami wyrażania zgody państw na związanie się określonymi normami prawa międzynarodowego są: c) np. zwyczaj d) np. zwyczaj lokalny e) np. uchwały organizacji międzynarodowych
8)Która(e)z poniższych tez jest (są) prawdziwa(e)? b) pojedyncze zdarzenia mogą tworzyć zwyczaj międzynarodowy ( w ramach wyjątku) c) zwyczaje lokalne stanowią wyjątek od powszechnego charakteru prawa zwyczajowego
9) Czy zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1969r.: b) państwa –strony umowy międzynarodowej ,jeżeli nie mogą wykonywać postanowień tam zawartych , nie mogą się powołać na swoje prawo wewnętrzne
10) Czy zbiory dokumentów prawa międzynarodowego :e) inna odpowiedź –są źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu poznawczym

TEST 31
1.Tryb prosty zawarcia umowy międzynarodowej : b) pomija ratyfikację umowy ,bądź jej zatwierdzenie
2) Clausula rebus sic stantibus może być przywołana , jeżeli: c) nie chodzi o ustanowienie granicy państwowej
3) Umowy in faworem tertii: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
4)Czy kompetencje własne państwa pośrednio zależą: c) od aktualnego stanu zobowiązań międzynarodowych
5)Państwo może realizować swą odpowiedzialność międzynarodową poprzez : b) wynagrodzenie szkody c)restytucję d) zadośćuczynienie e) przywrócenie stanu poprzedniego
6)Czy zgodnie z Konstytucją RP sformułowanie ,iż RP przestrzega wiążącego ja prawa międzynarodowego odnosi się: c) np. do zatwierdzanych umów międzynarodowych i do zwyczaju
7) Podstawą zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne państw była doktryna : b) Calvo-Drago
Cool Przejawem podmiotowości jednostki w prawie międzynarodowym publicznym :a) może być odpowiedzialność jednostki przed trybunałami międzynarodowymi
9) Zerwanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych miedzy państwami jest : c) nie wpływa na zawarte między państwami traktaty , zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1969r.
10)Zgoda państwa na wiązanie się postanowieniami traktatu jest wyrażona przez przystąpienie, gdy: a) traktat postanawia ,że zgoda taka może być wyrażona przez państwo w drodze przystąpienia b) w inny sposób stwierdzono ,że państwa rokujące umówiły się ,iż zgoda taka może być wyrażona przez to państwo w drodze przystąpienia
TEST 32
1) Wstąpienie państwa do organizacji międzynarodowej : c) uprawnia , choć w wąskim zakresie , do interweniowania w sprawy wewnętrzne innych państw , jeśli jest to zgodne ze statutowymi celami tej organizacji
2) Państwa trwale neutralne : b) muszą wyrazić wolę bycia takimi podmiotami i zostać uznane przez inne państwa c) nie mogą zaciągnąć zobowiązań mogących uwikłać je w konflikt
3) Niesuwerenne organizacje terytorialne to m.in. : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4)Podstawą obowiązywania norm prawa międzynarodowego w stosunku do państwa musi być : c) zgoda państwa wyrażona w sposób wyraźny bądź dorozumiany , w dowolnej formie
5) Zwyczaje lokalne : b) aby powstały muszą zostać zaakceptowane przez obydwie ( bądź wszystkie strony),których dotyczy zwyczajowa norma prawna c) zależą od tego czy konkretna działalność danego państwa zostanie zaakceptowana przez inne państwo( bądź państwa) jako wyraz legalnego prawa lub zobowiązania
6) Co może stanowić o podmiotowość mini państw ( Andory, Monako, San Marino i Lichtensteinu )? e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
7) Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1969r. państwo uczestniczące po rokowaniach oznacza państwo : a) biorące udział w powstawaniu i przyjęciu tekstu traktatu
Cool Zakon Kawalerów Maltańskich to: a) jednostka prawna uznawana przez niektóre państwa b) jednostka prawna uznawana przez Stolicę Apostolską d) podmiot prawa międzynarodowego, choć szczególnego rodzaju
9)Orzeczenia trybunałów międzynarodowych : c) są podstawą , na którą często powołuje się doktryna prawa międzynarodowego m.in. formułując wnioski de lege ferenda d) wiążą tylko strony spór wiodące
10) Powstrzymywanie się od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorium Lu b niep0odległości państwa to : a) zasada stanowiąca aksjomat prawa międzynarodowego b) jedna z podstawowych zasad prawa międzynarodowego
TEST 33
1)Którą osobę(y) uważa się za reprezentującą swoje państwo ,ze względu na funkcje i bez obowiązku przedkładania pełnomocnictw ? a) głowy państw ,szefów rządu i ministrów spraw zagranicznych odnośnie do wszelkich czynności związanych z zawarciem traktatu
2) Państwo może powoływać się na błąd w traktacie dla unieważnienia swojej zgody na związanie się jego postanowieniami , jeżeli : a) błąd ten dotyczy faktu lub sytuacji, które państwo przyjęło za istniejące w czasie, gdy traktat był zawierany i stanowi istotną podstawę jego zgody na to ,by być związane przez traktat
3) Umowy in detrimentum tertii: e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4) Status trwałej neutralności : b) zezwala na przystąpienie do ONZ c) zezwala na obronę terytorium celem odparcia ataku
5) Konwencja o szelfie kontynentalnym z 1958r.: a) jest skodyfikowaniem zwyczaju , który wykształcił się w tym zakresie c) potwierdza prawa państw do szelfu kontynentalnego
6) Czy przejawem uznania powstańców bądź strony wojującej ze strony państwa trzeciego : a) może być ogłoszenie neutralności w stosunku do toczącej się wojny
7)Wprowadzenie do art. 38 Statutu MTS ogólnych b zasad prawa miało na celu zapobiec :
b) powstawaniu luk prawnych d) stwierdzeniu ,że wobec braku norm prawnych sporu nie można rozpatrzyć ( non liquet)
Cool Organizacje międzynarodowe to: a) uczestnicy stosunków międzynarodowych
9)Czy przez ogólne zasady prawa należy rozumieć : c) zasady wspólne dla wszystkich systemów prawnych , tzn. zarówno prawa wewnętrznego jak i międzynarodowego
d) np. zasadę ,iż prawo nie działa wstecz
10) Która z poniższych tez nie jest prawdziwa ? a) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest organizacją międzynarodową , z działalnością której utożsamiać można uniwersalny system ochrony praw człowieka
b) Pakt Północnoatlantycki jest porozumieniem regionalnym – europejskim , o charakterze wojskowym
d) w strukturze organizacji ONZ można wyróżnić organy cywilne, wojskowe i gospodarczo –techniczne
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
TEST 34
1)Umowa międzynarodowa :a) stanowi źródło prawa międzynarodowego b) jest wspólnym oświadczeniem m.in. państw , które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki c) jest wspólnym oświadczeniem podmiotów prawa międzynarodowego , które tworzy prawo , a więc uprawienia i obowiązki
2)Czy Komitet Ministrów to organ : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3) Reguła alternatu : a) jest formalnym wyrazem równości państw
4) Zastrzeżenie może być złożone : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5) Przepisy dotyczące zarządu siedzibą organizacji międzynarodowej: a) stanowią pro foro interno d) stanowią prawo wewnętrzne organizacji
6) Przypisz poszczególne organy odpowiednim organizacjom międzynarodowym:
a) Rada Europejska – Unia Europejska
b) Rada Unii Europejskiej –Unia Europejska (Wspólnoty Europejskiej )
c) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – ONZ
d) Europejski Trybunał Sprawiedliwości –Unia Europejska
e) Rada Gospodarczo-Społeczna – ONZ
7) Wybór ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego : a) zawsze należy do kompetencji własnej każdego państwa d) wiąże się z prawem narodów do samostanowienia , którego żaden naród nie może być pozbawiony
8)Organizacje międzynarodowe: b)ponoszą odpowiedzialność międzynarodową za szkody spowodowane swoją działalnością
d) co do zasady , posiadają podmiotowość prawno międzynarodową
9) W przypadku ,gdy istnieją wszelkie przesłanki , aby uznać państwo na arenie międzynarodowej to odmowa takiego uznania : a) jest dopuszczalna bowiem państwa mają prawo do samostanowienia , w tym do wyboru np. z jakim państwem chcą utrzymywać stosunki międzynarodowe
c) może być uznana za akt nieprzyjazny i jako taki sprzeczny z Kartą Narodów Zjednoczonych
10)Jeżeli traktat nie postanawia inaczej , zgodnie z Konwencja wiedeńską o prawie traktatów zastrzeżenie : a) może być wycofane w każdej chwili n, a dla jego wycofania zgoda państwa, które zastrzeżenie przyjęło , nie jest wymagana.
TEST 35
1)Aby zwyczaj stanowił źródło prawa międzynarodowego publicznego : c) muszą w koniunkcji wystąpić dwa elementy : subiektywny i obiektywny składające się na zwyczaj
2)Opinio iuris może być zawarte :a) w samej poraj tyce państw
b) w oficjalnych oświadczeniach państw
c) w zawieranych umowach międzynarodowych o charakterze dwustronnym
d) w zawieranych umowach międzynarodowych o charakterze wielostronnym
3) Grzeczność międzynarodowa ( kurtuazja) c) jest stosowana przez państwa dla ułatwienia stosunków międzynarodowych
d)jest związana z tzw. protokołem dyplomatycznym
4) Podmiotami prawa międzynarodowego publicznego są: c) strony wojujące , jeśli zostaną uznane za podmiot prawno międzynarodowy
5) Czy za członka organizacji pozarządowej można uznać : c) osoby prawne d) osoby fizyczne
6) Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka : e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7) Sukcesja państw nie może mieć wpływu na : a)kształt granic , ustanowiony traktatami b) zobowiązania i prawa ustanowione traktatami odnoszące się do prawnych kwestii dotyczących granic
Cool Czy Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950r.to : b) umowa przyjęta pod auspicjami Rady Europy
9) Czy uznanie państwa A przez państwo B : b) nie pociąga za sobą obowiązku nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi państwami
c) jest jednostronnym aktem państwa B, za pomocą którego państwo to przyjmuje, że istniejącą organizacje terytorialną uważa za państwo
10)Traktat , którego nieważność został stwierdzona ,jest bezskuteczny . Postanowienia bezskutecznego traktatu nie mają mocy prawej .Jeżeli czynność na podstawie takiego traktatu została mimo to dokonana , wówczas: a) każda ze stron może żądać od pozostałych , aby w miarę możliwości przywróciła w ich wzajemnych stosunkach położenie , które by istniało, gdyby czynność nie została dokonana.
b) czynności dokonane w dobrej wierze, zanim nieważność została zarzucona , nie staja się bezprawne z powodu samej nieważności traktatu.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / II semestr Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin