Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna www.admwlodek.fora.pl
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kierunek Administracja(licencjat) '09-'12 oraz kierunek Administracja(mgr) '12-'14
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Ściąga - filozofia

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / Ściągi
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ysera
ForumowiczDołączył: 26 Sty 2010
Posty: 48
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 15:17, 18 Maj 2012    Temat postu: Ściąga - filozofia

Filozofia-wiedza o bycie, czyli o tym co jest, o najwyższych celach,, o istotnej naturze świata. Platon uważał, że przedmiotem filozofii powinny być idee. Natomiast najważniejszym zadaniem człowieka jest poznanie bytu wiecznego, niezmiennego i bezwzględnego – idei. Arystoteles nie wierzył w istnienie idei. Uznawał, że istnieje jedynie byt ukazujący się w zjawiskach. Byt, zatem nie może mieć natury idealnej skoro jego podstawa tkwi w substancji określanej jako konglomerat formy i materii. Nauki szczegółowe zdaniem Arystotelesa zajmowały się badaniem szczegółowych postaci bytu, filozofia zaś zajmuje się bytem jako takim.

Podział filozofii- dokonany przez Arystotelesa na : teoretyczną - obejmującą wiedzę o bycie, o tym, co jest z konieczności, zawarte zostały tu zagadnienia z obszaru „pierwszej filozofii”, teologii, metafizyki, filozofii przyrody, logiczno-matematycznej teorii bytu. I praktyczną - obejmującą to, co niekonieczne, powstające z ludzkiego czynu, zawiera zagadnienia etyki, ekonomii, polityki, problematykę rodziny i publiczny wymiar ludzkiego życia.

Teoria bytu (ontologia, metafizyka), nauka o najogólniejszych zasadach, atrybutach, strukturze i mechanizmach zmian. Nauka o tym, co jest i dlaczego takie jest jak jest. Pojęcie ontologia zostało upowszechnione przez Ch. Wolffa. Filozofia transcendentalna I. Kanta zmienia znaczenie ontologii jako odstawy filozofii. Kant jak już wcześniej wspominałam traktuje filozofię jako naukę o poznaniu a nie bycie. tak Hegel uznaje, że ontologia jest nauką o abstrakcyjnych określeniach istot, Husserl traktuję ją jako naukę o intencjonalnych kategoriach znaczeniowych a M. Heidegger poprzez umieszczenie jej w czasie. Teoria bytu poszukuje wyjaśnień w obszarze: filozofii przyrody, czerpiąc z dorobku nauk przyrodniczych wpływa na poglądy filozoficzne odnoszące się do natury bytu. filozofii Boga (teologia naturalna), jest drogą do poznania Boga, jako koniecznej przyczyny i celu. materializm– światopogląd filozoficzny, według którego materialna rzeczywistość jest pierwotna w stosunku do duchowej. W tym ujęciu materializm jest koncepcją przeciwną idealizmowi. Prekursorami koncepcji materialistycznej są greccy filozofowie, którzy sprowadzali świat i jego funkcjonowanie do zasad materialnych. W wydaniu Demokryta materializm przybiera postać poglądu głoszącego, że wszystko składa się z niepodzielnych atomów (gr. atomos – niepodzielny), czyli małych, niezmiennych, niewidzialnych gołym okiem, choć różnej wielkości i ciężaru cząsteczek. Ich odwieczną własnością jest ruch, poruszają się w próżni, czyli niebycie, zderzają się i łączą ze sobą przy pomocy różnych haczyków rozmieszczonych na ich powierzchni. Demokryt dzięki odwołaniom się do ich ruchu wyjaśniał wszystkie właściwości rzeczy. Nawet szczęście człowieka zależy od równomiernego, harmonijnego ruchu atomów w duszy. Dusza, zatem miała charakter materialny, składała się z atomów kulistych, najbardziej ruchliwych, najmniejszych, z których również powstawał ogień.

Idealizm – pogląd uznający rzeczywistość za ideę, rozum albo ducha, a materię i świadomość jako różne, ale współzależne sposoby przejawiania się ducha. W języku filozoficznym przez idealizm najczęściej rozumie się działanie oparte na wierze w wartości ponadmaterialne. W negatywnym znaczeniu idealizm rozumiany jest jako pogląd oderwany od życia. Przybiera 2 formy:

idealizm obiektywny – pogląd, który nie jest przeciwstawny realizmowi uznający istnienie obiektywnych bytów i

idealizm transcendentny – opiera się na założeniu, że przedmioty świata zewnętrznego dają się poznać jedynie w formułach i regułach charakterystycznych dla świadomości.

Teoria poznania (epistemologia, gnoseologia), nauka o przedmiocie, zakresie, źródłach i metodach poznania – stawia następujące pytania: Co poznajemy (rzeczy dane wprost, intuicyjnie, czy dane we ważeniach zmysłowych)?

Agnostycyzm – postawa światopoglądowa negująca możliwość poznania w pełni czegokolwiek, a tym bardziej Absolutu, albo zawężająca obszar poznania jedynie do pewnych dziedzin, uleganie bezsilności wobec czegoś, co z różnych powodów nie może być w pełni poznane.

Realizm - zakładał, że poznać możemy wszystko, pod warunkiem posiadania odpowiednich narzędzi. Realiści dostrzegali w materii podstawowy ale często nie jedyny budulec wszystkiego, co obecne w świecie, poszukując jednocześnie odpowiedzi na pytania odnoszące się do rzeczywistości, np. co jest bytem, jaka jest jego natura, jakie są jego własności. Jak poznajemy?

Empiryzm - w epistemologii pogląd głoszony na przestrzeni wieków, którego przedstawiciele uznają, że sposób uzyskiwania wiedzy o świecie odbywa się za pomocą zmysłów, a jedynym miarodajnym sposobem poznania rzeczywistości jest doświadczenie, istnieje, zatem tylko to, co można zmierzyć, zważyć, dotknąć, zobaczyć, powąchać, usłyszeć. Istnieje zatem, tylko to, co możemy odebrać przy pomocy zmysłów a potem poddajemy to zabiegom laboratoryjnym, potwierdzającym, bądź wykluczającym istnienie czegoś. Arystoteles zakładał, że rodzimy się z „ czystym umysłem”, a dopiero za życia osiągamy wiedzę o świecie, której podstawą są wrażenia zmysłowe.
Empiryzm wewnętrzny zakłada, że źródłem naszej wiedzy o świecie są doświadczenia wewnętrzne; przeżycia, refleksje Empiryzm zewnętrzny wskazuje, że źródłem naszej wiedzy są doświadczenia zewnętrzne.

Racjonalizm- system filozoficzny uznający za podstawowe narzędzie poznawcze rozum. Wiedza ludzka pochodzi z umysłu, a nie opiera się na objawieniu, uczuciu, czy doświadczeniach. Kryteria prawdziwości wiedzy Wartość poznania uzależniona jest od stopnia realizacji podstawowego celu poznania, jakim niewątpliwie jest pojęcie prawdy. Zatem jednym z kluczowych problemów epistemologii jest zagadnienie prawdy. Kryteria prawdy 1Niesprzeczność systemu- Założeniem tego kryterium jest stwierdzenie, że zdania nauki zawsze tworzą system, a nie występują jako zdania indywidualne. Od każdego znanego systemu nauki wymaga się , aby był niesprzeczny. Przez prawdę rozumie się tutaj nie tyle zgodność treści ze stanem faktycznym, ile zgodność twierdzeń między sobą. Niesprzeczność systemu jest traktowana jako cenne kryterium, ale nie wystarczające do uznania danych sądów za prawdziwe. 2Powszechna zgoda- Głównym założeniem kryterium tak rozumianego jest przyjęcie, że zdania nauki mogą być powszechnie akceptowane. bez komplikacji można uzyskać powszechną zgodę na następujące zdania- stwierdzenie wzajemnych warunków przestrzennych, czasowych, liczby (fizycznej), braku różnic w innych dziedzinach niż czaso- przestrzennych, a więc np. jednakowości jakości: barwy, oświetlenia, wysokości dźwięku. 3Użyteczność (skuteczność działania) Starożytni filozofowie kwestionujący możliwość obiektywnego poznania uznawali, że jej wartość należy oceniać ze względów praktycznych. Dobrem staje się to działanie, które jest użyteczne. Odwoływanie się do użyteczności prowadzi do relatywizmu i względności prawdy.
Praktyka bardziej odkrywa fałsz niż jest gwarancją prawdy. Kryterium użyteczności może stać się jednym z elementów ustalania prawdziwości, ale nie jedynym, ostatecznym.

Filozofia wartości (aksjologia) nauka o wartościach, ich poznaniu, istnieniu, systematyzacji. Dzieli się na 2 rodzaje: 1 Etyka- nauka o moralności oraz nauka moralności. W starożytnej Grecji i Rzymie etycy zajmowali się przede wszystkim zagadnieniem szczęścia: stawiali sobie pytanie: jak żyć, żeby być szczęśliwym człowiekiem. W średniowieczu dominowała etyka perfekcjonistyczna, tj. nauka o tym, jak osiągnąć doskonałość. W czasach nowożytnych zaś etycy skupili uwagę na rozstrzyganiu problemów dotyczących współżycia między ludźmi. Choć nadal etycy zajmują się problematyką wcześniejszych epok.

Metody uprawiania etyki :Metoda normatywna – etyka normatywna, Metoda opisowa – etyka opisowa Metoda analiza pojęć etycznych –metaetyka.

Dwa działy aksjologii:
Estetyka, nauka o pięknie i innych wartościach estetycznych zawartych w sztuce. Współcześnie nauka o przeżyciach związanych z obcowaniem z dziełami sztuki. Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) Nauka dotycząca bytu ludzkiego, w starożytności nauka o duszy i funkcjach człowieka, zakładająca możliwość poznania samego siebie. W czasach najnowszych narasta zainteresowanie przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i językowymi uwarunkowaniami bytu ludzkiego.

Filozofia społeczna Refleksja nad naturą ludzkiej wspólnoty, jej konstytutywnym dla człowieka charakterem, ustrojem, zmianami i obowiązkami wobec wspólnoty.

Funkcje filozofii : Teoretyczna -1poznawcza, filozofia ma za zadanie poznawać byt w najszerszych jego aspektach, włączając byt ludzki. -2 metodologiczna, analiza metod poznania, określenie granic poznania, zdolność oceny wartości wiedzy (prawda, prawdopodobieństwo, niepoznawalność).Praktyczna, nawiązuje do tradycyjnego pojęcia mądrości praktycznej. Filozofia jest wykorzystywana instrumentalnie przez poszczególne systemy edukacyjne.

Sokrates- Przedmiotem rozważań filozoficznych uczynił człowieka. Uważał, że rozważania dotyczące świata przyrody nie przybliżają istoty rzeczy. Poszukując prawdy o człowieku nie zwracał się w stronę zewnętrznego świata, skąd nie spodziewał się uzyskać właściwej wiedzy, ale zwracał się ku wnętrzu człowieka, jego samowiedzy.

Metoda dochodzenia do prawdy – czyli walki ze złem - Elenktyczna (negatywna)- destrukcyjna polegająca na burzeniu poglądów tradycyjnie ugruntowanych i formułowanych niejako z przyzwyczajenia. Jej istotę stanowiły kolejno zadawane pytania, tak skonstruowane, aby zapytany wyciągną wszelkie konsekwencje z wypowiedzi, której udzielił. Wtedy ten pogląd wydawał się błahy lub absurdalny. Stąd wywodzi się pojęcie ironii sokratesowskiej .

-Majeutyczna (pozytywna) – szukanie z rozmówcą odpowiedzi prawdziwej, przejścia od niewiedzy do wiedzy. Metody prowadziły do formułowania pojęć, co zdaniem Sokratesa przyczyniało się do zdobywania wiedzy pewnej i powszechnej. -Sokrates był przekonany, że całe zło bierze się z niewiedzy.

Intelektualizm etyczny Dobru moralnemu poświęcić należy dobra niższe i pozorne. Zdrowie, bogactwa, sława, które ludzie zwykli uważać za dobro w skutkach okazują się złem. Jedynie cnota jest dobrem bezwzględnym, jest wiedzą, dająca pożytek i szczęście.

Idealizm obiektywny Założeniem filozofii Platona było, że w pojęciach zawarta jest wiedza bezwzględna i pewna. Tylko pojęcia ogólne zawierają pewną i powszechną wiedzę o bycie. Ten pogląd Sokratesa rozciągną Platon na wszelkie pojęcia. Uważał, że przedmiotem pojęć nie mogą być rzeczy, lecz musi nim być jakiś inny byt, który jest doskonały i niezmienny. Ten byt to idea. Idei jest wiele, są wieczne i niezmienne, stanowią odrębny wiat. Świat idei zbudowany jest hierarchicznie: od najniższych do coraz ogólniejszych. Na czele wszystkich idei stoją idee piękna, prawdy i dobra. (obiektywizm aksjologiczny) Rzeczywistość empiryczna jest nietrwała To co poznajemy dzięki zmysłom to jedynie marne odbicie idei. Zjawiska, które napotykamy i obserwujemy w przyrodzie tworzą świat rzeczy realnych, przemijających, zniszczalnych. Rzeczy, które postrzegamy, są tylko odbiciem świata idealnego. Idee wzorcami rzeczy Np. idea konia jest idealnym wzorcem konia realnego- postrzeganego przez zmysły. Idea zawiera zbiór cech konstytutywnych, nie określa szczegółowo cech konsekutywne. Zdaniem Platona prawdziwym bytem są idee, a rzeczy są jedynie odbiciem, cieniem idei. Człowiek żyje w świecie pozorów. Wokół niego są rzeczy przemijające, zniszczalne, ale realne. Gdzieś poza nami, niezależnie od naszej świadomości istnieje świat idealny. Idee i zjawiska są ze sobą jednak ściśle związane. Idee są wzorcami rzeczy a rzeczy są uzależnione od idei.

Stanowisko ontologiczne Platona nazywane jest idealizmem obiektywnym, ponieważ zakłada, że rzeczywistość w swojej istocie nie jest czymś materialnym, lecz duchowym; a obiektywnym, gdyż przyjmuje, iż ten byt duchowy, idealny, istnieje niezależnie od człowieka, jego świadomości. Dusza jest czynnikiem życia, bez którego ciało jest martwe. Dusza jest przeciwieństwem materii. Dusza jest realna, ale nie materialna. Jest niezależna od ciała. Dusza od ciała jest doskonalsza, a ciało jest dla niej więzieniem (Fedon).


Funkcje duszy - Nie można mówić ani o początku ani końcu istnienia duszy. Podstawową funkcją duszy jest poznanie. Dusza poprzez poznanie bezpośrednie lub pośrednie poznaje świat idei. Podstawowym warunkiem procesu poznania duszy jest jej rozwój poprzez rozwój rozumu.

Rodzaje duszy 1duszy zmysłowej odpowiada warstwa rzemieślników – najwyższą własnością ich duszy jest umiejętność powstrzymywania się od pożądań,2duszy impulsywnej odpowiada warstwa wojowników – najwyższą własnością ich duszy jest męstwo, 3duszy rozumnej odpowiada warstwa filozofów – cnotą ich duszy jest mądrość. Do pełnej harmonii duszy i pełnego porządku potrzebna jest jeszcze cnota sprawiedliwości, czyli cnota nadrzędna, która łączy wszystkie części duszy i ich cnoty i pilnuje by istniał w nich ład. Zewnętrzny cel duszy Obok ładu wewnętrznego – celu wewnętrznego istnienia duszy istnieje jeszcze cel zewnętrzny; dążenie do dobra, piękna, wartości najwyższych. Jak go osiągnąć? Dusza ma z reguły pociąg do rzeczy nadzmysłowych, wiecznych. Człowiek myślący zauważy, że życie realne jest tylko elementem, częścią, etapem
Przykład miłości Stopnie miłości świadczą, są przykładem połączenia świata zmysłowego z światem ideii.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
*Didi*
PoczatkującyDołączył: 12 Sty 2010
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Płock

PostWysłany: Wto 13:20, 22 Maj 2012    Temat postu:

czy to jest wszystko czy może ma ktoś coś jeszcze?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
adm.00
Konto publiczneDołączył: 11 Sty 2010
Posty: 61
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Wto 16:47, 22 Maj 2012    Temat postu:

Testy z filozofii
1. Monizm to:
a) system filozoficzny uznający istnienie jednej tylko substancji
2. Klasycznym reprezentantem pluralizmu był:
b) Leibniz
3. Według Demokryta treść wiedzy ludzkiej jest:
b) zależna również od podmiotu poznającego
4.”Brzytwa Ochama(chyba)” to:
b) reguła metodologiczna preferująca prostsze rozwiązania problemów wobec rozwiązań bardziej skomplikowanych
5. hylenorfizm to pogląd :
a) Arystotelesa
6. Trzy rodzaje duszy(roślinną, zwierzęcą, ludzką)wyróznia:
b) Arystoteles i św. Tomasza
7. „Okazjonalizm” to rozwiązanie problemu psychologicznego zaproponowane przez:
a) Malbrouche’a
8. „Teodyca” to:
b) doktryna chrześcijańska tłumacząca skąd bierze się zło w świecie stworzonym przez wszechmogącego i dobrego Boga(Leibniz)
9. „Eventyzm” to:
c) ontologia pluralistyczna, wg której są zdarzenia(Roussell, Edingo)
10.Deterninzm to pogląd głoszący, że:
b) wszystkie zjawiska i procesy podlegają prawom przyrody
11. Zasada nieoznaczoności Heisenberga głosi, że:
a) nie można równocześnie z dowolna precyzją wyznaczyć położenia i pędu cząstek elementarnych
12. Demon Laplace’a to:
b)hipotetyczna, doskonała inteligencja
13. Czy może istnieć sędzia konsekwentny determinista z czystym sumieniem skazujący przestępców?
b)tak, bo uważa że stosując sankcje karne kreuje czynniki mające zdeterminować przyszłe zachowania ludzi
14. Mistycyzm to:
c) wiara w możliwości bezpośredniego kontaktu z Bogiem lub innym składniekiem sfery sancrum
15. H. Bergson uważał, że lepszym niż intelekt źródłem wiedzy jest:
b) intuicja
16. Kartezjusz jest uważany za ojca nowożytnego racjonalizmu, bo:
b) jako pierwszy przeciwstawiał się uznaniu autorytetów za źródło wiedzy pewnej
17. Paradoksy Zenona z Elei miały wyrażać że:
a) ruch jest logicznie niemożliwy
18. greckie słowo „episterne” oznacza wiedzę pojętą jako:
c) zrozumienie świata poprzez ujęcie go w systemie pojęć teocentrycznych
19.„Zasadą świata jest liczba” to pogląd:
b) Pitagorasa
20. Anaksymander za zasadę świata uważał
c) chaos
21. Filozofowie jońscy przedmiotem swych badań/dociekań uczynili:
c) przyrodę
22. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy” to zdanie
b) Protagorasa
23. Charakterystyczną cechą nauczania sofistów było :
b) relatywizm moralny i poznawczy
24. Sokrates uważał, że zdaniem filozofa jest dążenie do:
a)znalezienia recepty na życie szczęśliwe
25. Pod pojęciem cnoty(„arche”) Sokrates rozumiał:
c) sprawność moralną bycia porządnym człowiekiem
26. Doktryną moralną Sokratesa nazywamy intelektualizm etyczny
b)bo, sądził on, że istnieje tylko jeden model szczęśliwego życia, który jest do odkrycia sam, jak odkrywa się prawo Archimedesa
27. Panteizm to:
c) pogląd utożsamiający boskość z porządkiem przyrody
28. stoicy uważali, że najwyższą wartością jest:
a) cnota
29. Hedonizm to pogląd etyczny zalecający:
b) dążenie do przyjemności
30. Klasycznym przykładem monizmu spirytualistycznego
b) Berkeley
31. Reizm to pogląd głoszony przez:
b) Kotarbińskiego
32. Klasycznym reprezentantem dualizmu to:
c) Arystoteles, św. Tomasz, Descarbes
33. Materializm dialektyczny to pogląd głoszony przez:
c) Engelsa
34. Hylemorfizm to:
a) antologie Arystotelesa
35. Solipsyzm głosił, że:
b) istnieję tylko ja i moje życie
36. Zdaniem Kartezjusza miejscem szczególnej aktywności duszy jest
c) szyszynka
37. teologia to:
b) pogląd głoszący,że porządek przyrody ma charakter celowy
38. Deterministami byli:
b) Demokryt, Laplace, Engels
39. w kwestii wolności woli determinizm twierdzi, że:
b) każdy ludzki wybór jest konsekwencją oddziaływania zespołu okoliczności zewn. I wewn. Występujących u określonej osoby podczas podejmowania przez nią decyzji
40. wolność dla egzystencjonalistów to:
d) to, na co jesteśmy skazani i co stanowi źródło tragizmu ludzkiego istnienia w świecie
41. Doktrynę predestynacji głosił:
b) św. Augustyn
42. Parmenidas z Elei twierdził, że:
a) ruch jest logicznie niemożliwy
43. Pojęcia ogólne to:
b) logiczny sens nazwy posiadającej więcej niż jeden desygnat
44. zdaniem Platona, Bóg:
b) zbudował z materii przedmioty materialne posługujące się istniejącymi odwiecznie ideami jako wzorcami
45. Kartezjusz sądził, że:
d) wrodzone są podstawy wiedzy teoretycznej
46. We współczesnej filozofii do pewnych elementów natywizmu nawiązuje:
a) Noah Chomsky
47. Przykład sądu analitycznego(w rozumieniu Kanta)to:
a) każdy prostokąt ma cztery boki
48. etyka Kanta jest etyką:
b) obowiązku
49. teorie naukowe tworzy się zdaniem Poppera, metodą:
a) hipotetyczno-dedukcyjną
50. przedstawicielem idealizmu teorio-poznawczego byli:
c) Berkeley, Hume, Kant
51. konwencjonalizm jest poglądem głoszącym, że:
b) prawdziwość zdań polega na ich zgodności z umowami
52. „ Człowiek jest conesitum duchowo-cielesnym” to zdanie:
c) św. Tomasz
53. stosunek sprzeczności między dwoma zdaniami zachodzi wówczas gdy:
d) nie mogą być zarazem ani fałszywe ani prawdziwe
54. desygnat to
b) przedmiot oznaczony przez nazwę
55. u platona idea to:
c) realny odpowiednik pojęcia ogólnego
56. Wg Kartezjusza zasadniczą wadą wiedzy teoretycznej przed nim ukształtowanej w kulturze europejskiej było:
a) zmatematyzowanie
57. wiedza porządna powinna, zdaniem Kartezjusza, być oparta na:
b) intuicji i dedukcji
58.Kartezjusz w kwestii dowodu na istnienie Boga
c) sformułował własną wersję dowodu ontologicznego
59.empiryzm genetyczny to pogląd głoszący,że:
b) nie istnieje wiedza wrodzona
60.Wg Hume’a wiedza osiągana w doświadczeniu
b) nie jest i nigdy nie będzie pewna
61.sądy analityczne wg Kanta to:
a) sądy, których treść informacyjna orzecznika nie wykracza poza pojecie podmiotu
62.kryterium demarkacji tj. kryterium oddzielenia zdań mających sens empiryczny od zdań takiego sensu pozbawionych jest wg Poppera:
b) falsyfikowalność
63. idealizm teoripoznawczy to:
c) pogląd głoszący, że przedmiotem poznania są konstrukcje podmiotu poznającego
64. „nominaliza” to:
c) pogląd zaprzeczający istnieniu realnych odpowiedników pojęć ogólnych(Roscelin)
65.wg Kanta 2 substancja to:
c) kategoria intelektu
66.Kantowski 2 świat zjawisk to”
b) przedmiot ludzkiej wiedzy będący konstrukcją władz poznawczych podmiotu
67. ideałem wiedzy dla kartezjusza była:
a) geometria
68.warunek intersubiektywnej sprawdzalności spełnia poznanie, którego wyniki:
b) może skonrtolować każy człowiek, jeśli znajdzie się w odpowiednich po temu okolicznościach
69.doktrynę iluminacji głosił :
b) św. Tomasz
70. dowody na istnienie Boga sformułowane przez św. Tomasza to argumenty:
b) kosmologiczne
71.Mistykami byli:
c) św. Joanna d’Arc
72.według Bergsona wadami poznania intelektualnego są:
b) pośredniość, analityczność, statyczność
73.natywizm to pogląd głoszący, że:
c) co najmniej część wiedzy ludzkiej jest wrodzona
74.Władze poznawcze człowieka Kant dzielił na:
b) zmysłowość, intelekt, rozum
75.Kant był agnostykiem, bo:
c) uważał, że „świat rzeczy samych w sobie” jest niepoznawalny
76.w teorii poznania Popper reprezentował:
c) empiryzm
77.Realizm powszechnikowy to pogląd głoszący, że:
c) istnieją realne odpowiedniki pojęć ogólnych
78.Konwencjonalizm jest poglądem głoszącym, że:
b)prawdziwość sądów polega na ich zgodności z umowami
79.Gnozeologia to:
c) teoria poznania(może być też- wiedzy)
80.pytanie o „arche” zadawane przez filozofów jońskich to pytanie o:
a) pratworzywo świata
81.tales twierdził, że pratworzywem świata jest:
b) woda
82.”Nurt Sokratejski” to:
b) taka koncepcja przedmiotu filozofii, według której jej zadaniem jest poznanie człowieka jako istoty moralnej
83.Relatywizm poznawczy i moralny głosili:
c) sofiści
84.Pirron z Elidy był:
c) epikurejczykiem
85.panteizm to:
c) pogląd utożsamiający boskość z rozumnym porządkiem świata
86.Irracjonalizm to:
c) pogląd filozoficzny uznający, że istnieją inne niż rozum i doświadczenie źródła wiedzy
87.W sporze o wolność woli chodzi o to, czy:
b) istnieje w psychice ludzkiej autonomiczna instancja dokonująca swobodnych, niczym nie zdeterminowanych wyborów
88.Monadologia to:
c) pluralistyczna ontologia Leibniza
89.Pierwotny sens słowa filozofia to:
b) umiłowanie mądrości
90.”Nurt Joński” to:
b) koncepcja przedmiotu filozofii, zgodnie z którą jej zdaniem jest poznanie i zrozumienie przyrody
91.Św. Tomasz z Akwinu reprezentuje w ontologii pogląd:
b) dualistyczny
92.”Człowiek jest miarą wszechrzeczy” to zdanie:
c) Protagorasa
93.Teoria „harmonii wprzód ustanowionej” to rozwiązanie problemu psychologicznego zaproponowane przez:
c) Leibniza
94.Problem psychofizyczny to:
b) pytanie o to, czy dusza i ciało mogą na siebie wzajemnie oddziaływać?
95.sensualizm to:
c) pogląd głoszący, że jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie zmysłowe
96.”się” Heideggera to:
b) tłum rozmywający odpowiedzialność
97.natywistami byli:
a) Platon, Kartezjusz, Leibniz
98.Według Platona ciało ludzkie jest:
b) więzieniem, w który dusza przebywa za karę
99.Przykład sądu syntetycznego(w rozumieniu Kanta) to:
c) niektóre blondynki mają niebieskie oczy
100.Kartezjusz w kwestii dowodu na istnienie Boga:
c) sformułował własną wersję dowodu ontologicznego
101.Mistycyzm to:
c) wiara w możliwość bezpośredniego kontaktu z Bogiem lub innymi składnikami sfery sacrum
102.desygnat to:
b) przedmiot oznaczany przez nazwę
103.Fideizm to:
c) wiara w prawdy objawione jest źródłem wiedzy
104.DoktrynęŸ iluminacji głosił:
a) św. Augustyn
105.Historiozofia to:
c) filozofia rozpatrująca historię ludzkości jako realizację racjonalnego planu
106.Dedukcja to:
c) rozumowanie, które czasami może prowadzić do fałszywych wniosków
107.Irracjonalizm to:
c) pogląd głoszący, że istnieją inne niż rozum i doświadczenie źródła wiedzy
108.Ze względu na zakres nazwy dzielimy na:
a) puste, jednostkowe, ogólne
109.sąd(w sensie logicznym) to:
a) ocena stanu rzeczy
110.dedukcja to:
a) wnioskowanie niezawodne
111.filozofia praktyczna:
b) etyka i estetyka
112.w sporze o genezę poznania Platona reprezentuje stanowisko:
b) natywizmu umiarkowanego
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
fazi1234
ForumowiczDołączył: 25 Sty 2010
Posty: 30
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pią 6:49, 25 Maj 2012    Temat postu:

Może ktoś przygotuje ściągę na jutro albo udostępni już gotową
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / Ściągi Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin