Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna www.admwlodek.fora.pl
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, kierunek Administracja(licencjat) '09-'12 oraz kierunek Administracja(mgr) '12-'14
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Testy

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / I semestr
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
adm.00
Konto publiczneDołączył: 11 Sty 2010
Posty: 61
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Śro 22:32, 14 Gru 2011    Temat postu: Testy

Ustrój samorządu terytorialnego

Poprawne odpowiedzi są zaznaczone na czerwono.

TEST nr 1
Question 1

Pojęcie organu administracji publicznej oznacza:
Wybierz odpowiedź
- urząd państwowy
- osobę lub grupę osób wyposażonych w kompetencje władcze
- jednostkę samorządu terytorialnego
 
Question 2
Pojęcie kompetencji organu administracji publicznej oznacza:
Wybierz odpowiedź
- uprawnienie do władczego określania sytuacji prawnej innych podmiotów
- uprawnienie do stanowienia przepisów prawa miejscowego
- niezależność od innych organów
 
Question 3
Źródła prawa administracyjnego obejmują:
Wybierz odpowiedź
- źródła prawa powszechnie obowiązującego w państwie
- wewnętrzne akty prawne organów administracji publicznej
- akty prawne w których zawarte są normy prawne
 
Question 4
Promulgacja źródeł prawa administracyjnego obejmuje:
Wybierz odpowiedź
- publikacje w dziennikach urzędowych
- podanie do wiadomości w środkach masowego przekazu
- podanie informacji na stronie internetowej Sejmu RP
 
Question 5
Pojęcie administracji publicznej obejmuje:
Wybierz odpowiedź
- wszelką zorganizowaną działalność administracyjną podmiotów, które prowadząc działalność gospodarczą i administracyjną wykonują czynności polegające na dokumentowaniu procesów działalności
- działalność podmiotów zaliczonych do organów adm. publ., która jest trwała, celowa i planowa
 - działalność sprawowaną przez państwo lub w imieniu i na rachunek państwa przez określone podmioty
 
Question 6
Charakterystyka organów decydujących administracji publicznej obejmuje:
Wybierz odpowiedź
- podmioty uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
- podmioty uprawnione do reprezentowania instytucji w postępowaniu sądowym
 - podmioty wyposażone w kompetencje do wyrażania oświadczeń woli w stosunkach zewnętrznych
 
Question 7
Pojęcia prawa administracyjnego:
Wybierz odpowiedź
- normy prawne zaliczone do tej gałęzi prawa
- normy prawne , które regulują stosunki pomiędzy organami adm. publicznej
- zespół norm, które regulują administracyjną działalność państwa
 
Question 8
Źródła prawa administracyjnego stanowią:
Wybierz odpowiedź
- zarządzenia naczelnych organów adm. publicznej
- uchwały Rady Ministrów
- wymienione w przepisach art. 87 Konstytucji RP

 
TEST nr 2
Question 1
Ustrój administracji publicznej obejmuje swym pojęciem zagadnienia:
Wybierz odpowiedź
- możliwość stosowania przymusu państwowego
- stanowienia aktów prawnych
- ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji

Question 2
Normy ustrojowego prawa administracyjnego obejmują:
Wybierz odpowiedź
- organizację oraz wzajemne powiązania organów administracji
- zasady stanowienia prawa powszechnie obowiązującego
- normy celowego działania administracji

Question 3
Do zasadniczych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego należą:
Wybierz odpowiedź
- zagadnienia odnoszące się do organów administracji publicznej, urzędów oraz ich klasyfikacji
- normy regulujące uprawnienia i obowiązki administracji publicznej
- zagadnienia zasięgu normatywnego obowiązywania stanowionych przez organ aktów prawnych

Question 4
Tworzenie struktur organizacyjnych w administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- dostosowaniu organizacji administracji do potrzeb
- dostosowaniu do istniejących wymogów formalnych
- możliwości swobodnego kształtowaniu struktury organizacyjnej przez podmiot tworzący daną strukturę organizacyjną

TEST nr 3
Question 1

Organ funkcjonalnie nadrzędny może w stosunku do organu funkcjonalnie podporządkowanego:
Wybierz odpowiedź
- określać terytorialny zasięg właściwości
- podejmować wszelkie kroki jakie uzna za stosowne
- takie działania, które wynikają z generalnie ujętych upoważnień do autorytatywnego działania

Question 2
Zasady ustrojowe administracji publicznej w Polsce oparte zostały:
Wybierz odpowiedź
- tylko na podstawie przepisów prawa wewnętrznego
- uwzględniają także zasady wynikające w umów międzynarodowych
- oparte zostały na dorobku nauki prawa administracyjnego, który jest wystarczający przy określaniu zasad organizacyjnych administracji publicznej

Question 3
Cele i misja administracji publicznej jest pochodną:
Wybierz odpowiedź
- oparta została na zasadzie uznania administracyjnego
- prawnych form działania administracji publicznej
- struktury organizacyjnej

Question 4
Zależność organizacyjna administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- istnieniu norm, które określają cele i zadania
- prawie do decydowania o obsadzie personalnej, władztwie służbowym i dyscyplinarnym
- możliwości określania adresatów norm

TEST nr 4
Question 1

Zależność funkcjonalna w strukturze administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- funkcjonalnym podporządkowaniu organów
- istnieniu norm, które regulują cele lub zadania
- możliwości wewnętrznego określania struktury organizacyjne

Question 2
Zasada koncentracji administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- prawnej konstrukcji władztwa administracyjnego
- skupieniu w rękach naczelnych lub centralnych wszystkich ważnych decyzji
- określeniu zasad samodzielności podmiotów podporządkowanych

Question 3

Tworzenie struktur organizacyjnych administracji publicznej powinno uwzględniać:
Wybierz odpowiedź
- kompetencje administracji publicznej do władczego działania
- uwarunkowania terytorialne oraz organizacyjne
- zasięg normatywnego działania prawa regulującego prawa podmiotowe jednostki

Question 4
Zależność organizacyjną administracji publicznej determinują:
Wybierz odpowiedź
- zasady decentralizacji organów administracji publicznej
- przepisy organizacyjno-ustrojowe i różne pragmatyki służbowe
- względy zależności osobowej

TEST nr 5
Question 1
Decentralizacja administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- istnieniu tylko organów terenowych
- zbliżeniu podmiotu podmiotów administrujących względem siebie
- braku hierarchicznego podporządkowania organów niższego stopnia organom wyższego stopnia


Question 2
Zależność osobowa polega na:
Wybierz odpowiedź
- tym, że organ wyższego stopnia ma prawo obsadzania stanowisk w organach bezpośrednio lub pośrednio niższych stopni
- określeniu zasad samodzielności podmiotów podporządkowanych
- ograniczeniu zależności tylko do sytuacji wyraźnie wskazanych w przepisach prawa

Question 3
System organów administracji publicznej tworzony jest w celu:
Wybierz odpowiedź
- wykonania określonych celów zewnętrznych administracji
- sprawnego działania układu hierarchicznego administracji publicznej
- utrzymania potencjału do wprowadzania nowości w funkcjonowaniu administracji

Question 4
Nadzór w teorii prawa administracyjnego określany jest jako:
Wybierz odpowiedź
- kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków wiążących podmiot nadzorowany, a nawet możność bezpośredniego stwierdzenia nieważności jego aktów
-przyznaniu organom zarządzającym kompetencji do stanowienia przepisów w imieniu podmiotu nadzorowanego
- system układu hierarchicznego administracji publicznej


Ostatnio zmieniony przez adm.00 dnia Śro 22:34, 14 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
adm.00
Konto publiczneDołączył: 11 Sty 2010
Posty: 61
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Śro 22:59, 14 Gru 2011    Temat postu:

TEST nr 6
Question 1
Autonomia w prawie administracyjnym oznacza:
Wybierz odpowiedź
- decentralizację zarządzania
- kompetencję do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej na określonym terytorium państwa
- braku hierarchicznego podporządkowania organom wyższego stopnia

Question 2

Zależność służbowa w administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- istnieniu drugiego stopnia struktury organizacyjnej
- uprawnieniu organu nadzorczego do określania zakresu obowiązków podmiotu nadzorowanego
- uprawnieniu organu wyższego stopnia do obsadzania stanowisk w organach bezpośrednio podległych

Question 3
Pojęcie organizacji administracji publicznej oparte na obowiązującym porządku prawnym:
Wybierz odpowiedź
- wystarczającym jest określenie zakresu działania tworzonej jednostki
- istnieje tylko wtedy, gdy określone zostały cele i zasady
- wystarczy, gdy są określone tylko zasady powiązań

Question 4

Prawo administracyjne ustrojowe wyodrębnione zostało na kryterium obejmującego:
Wybierz odpowiedź
- centralizację i decentralizację zarządzania
- możliwość .konstruowania różnego rodzaju przepisów prawa dotyczących struktury organizacyjnej administracji publicznej
- charakter stosunków społecznych, obejmującego przepisy dotyczące stosunków wewnątrz organu administracji publicznej oraz w systemie tych organów

TEST nr 7
Question 1
Zasady ustrojowego prawa administracyjnego swym zainteresowaniem obejmują:
Wybierz odpowiedź
- organy administracji publicznej
- decentralizację zarządzania
- zakres regulacji prawnych dokonywanych przez organ wyższego stopnia

Question 2
Pojęcie organu administracji publicznej obejmuje:
Wybierz odpowiedź
- osobę lub grupę osób znajdujących się w strukturze organizacyjnej podmiotów administrujących, powołanych w celu realizacji norm prawa administracyjnego w granicach przyznanych kompetencji
- jednostkę organizacyjną wyposażoną w kompetencje władczego działania
- uprawnieniu do określania zakresu obowiązków podmiotu nadzorowanego

Question 3
Naczelne organy administracji publicznej:
Wybierz odpowiedź
- obejmują organy wyodrębnione przez doktrynę prawa administracyjnego
- obejmują tylko organy administracji państwowej
- stanowią organy wyraźnie wyodrębnione w przepisach Konstytucji

Question 4
Kryterium wyodrębnienia centralnych organów administracji publicznej stanowią:
Wybierz odpowiedź
- przepisy prawne, które określają jakie organy należą do centralnych
- organy wyraźnie wyodrębnione przez organ ich tworzący w akcie o ich utworzeniu w postaci wyraźnego określenia nazwy centralny
- organy, których wyodrębnienie ma charakter umowny, stosowany w nauce prawa

TEST nr 8
Question 1
Ustrój administracji publicznej obejmuje swym pojęciem zagadnienia:
Wybierz odpowiedź
- stanowienia aktów prawnych
- ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji
- możliwość stosowania przymusu państwowego

Question 2
Normy ustrojowego prawa administracyjnego obejmują:
Wybierz odpowiedź
- normy celowego działania administracji
- zasady stanowienia prawa powszechnie obowiązującego
- organizację oraz wzajemne powiązania organów administracji

Question 3
Do zasadniczych zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego należą:
Wybierz odpowiedź
- zagadnienia odnoszące się do organów administracji publicznej, urzędów oraz ich klasyfikacji
- normy regulujące uprawnienia i obowiązki administracji publicznej
- zagadnienia zasięgu normatywnego obowiązywania stanowionych przez organ aktów prawnych

Question 4
Tworzenie struktur organizacyjnych w administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- możliwości swobodnego kształtowaniu struktury organizacyjnej przez podmiot tworzący daną strukturę organizacyjną
- dostosowaniu do istniejących wymogów formalnych
- dostosowaniu organizacji administracji do potrzeb

TEST nr 9
Question 1
Zależność funkcjonalna w strukturze administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- istnieniu norm, które regulują cele lub zadania
- możliwości wewnętrznego określania struktury organizacyjne
- funkcjonalnym podporządkowaniu organów

Question 2
Zasada koncentracji administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- prawnej konstrukcji władztwa administracyjnego
- określeniu zasad samodzielności podmiotów podporządkowanych
- skupieniu w rękach naczelnych lub centralnych wszystkich ważnych decyzji


Question 3
Tworzenie struktur organizacyjnych administracji publicznej powinno uwzględniać:
Wybierz odpowiedź
- zasięg normatywnego działania prawa regulującego prawa podmiotowe jednostki
- kompetencje administracji publicznej do władczego działania
- uwarunkowania terytorialne oraz organizacyjne

Question 4
Zależność organizacyjną administracji publicznej determinują:
Wybierz odpowiedź
- zasady decentralizacji organów administracji publicznej
- przepisy organizacyjno-ustrojowe i różne pragmatyki służbowe
- względy zależności osobowej

TEST nr 10
Question 1
Autonomia w prawie administracyjnym oznacza:
Wybierz odpowiedź
- kompetencję do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej na określonym terytorium państwa
- decentralizację zarządzania
- braku hierarchicznego podporządkowania organom wyższego stopnia

Question 2
Zależność służbowa w administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- uprawnieniu organu wyższego stopnia do obsadzania stanowisk w organach bezpośrednio podległych
- uprawnieniu organu nadzorczego do określania zakresu obowiązków podmiotu
- istnieniu drugiego stopnia struktury organizacyjnej

Question 3
Pojęcie organizacji administracji publicznej oparte na obowiązującym porządku prawnym:
Wybierz odpowiedź
- istnieje tylko wtedy, gdy określone zostały cele i zasady
- wystarczającym jest określenie zakresu działania tworzonej jednostki
- wystarczy, gdy są określone tylko zasady powiązań

Question 4
Prawo administracyjne ustrojowe wyodrębnione zostało na kryterium obejmującego:
Wybierz odpowiedź
- charakter stosunków społecznych, obejmującego przepisy dotyczące stosunków wewnątrz organu administracji publicznej oraz w systemie tych organów
- centralizację i decentralizację zarządzania
- możliwość .konstruowania różnego rodzaju przepisów prawa dotyczących struktury organizacyjnej administracji publicznej

TEST nr 11

Question 1
Organ funkcjonalnie nadrzędny może w stosunku do organu funkcjonalnie podporządkowanego:
Wybierz odpowiedź
- podejmować wszelkie kroki jakie uzna za stosowne
- określać terytorialny zasięg właściwości
- takie działania, które wynikają z generalnie ujętych upoważnień do autorytatywnego działania

Question 2
Zasady ustrojowe administracji publicznej w Polsce oparte zostały:
Wybierz odpowiedź
- tylko na podstawie przepisów prawa wewnętrznego
- oparte zostały na dorobku nauki prawa administracyjnego, który jest wystarczający przy określaniu zasad organizacyjnych administracji publicznej
- uwzględniają także zasady wynikające w umów międzynarodowych

Question 3
Cele i misja administracji publicznej jest pochodną:
Wybierz odpowiedź
- prawnych form działania administracji publicznej
- oparta została na zasadzie uznania administracyjnego
- struktury organizacyjnej


Question 4
Zależność organizacyjna administracji publicznej polega na:
Wybierz odpowiedź
- istnieniu norm, które określają cele i zadania
- prawie do decydowania o obsadzie personalnej, władztwie służbowym i dyscyplinarnym
- możliwości określania adresatów norm


Ostatnio zmieniony przez adm.00 dnia Śro 23:01, 14 Gru 2011, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ooooo
PoczatkującyDołączył: 12 Kwi 2011
Posty: 6
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pon 20:00, 09 Sty 2012    Temat postu:

a ma moze ktos odpowiedzi do tego testu na zaliczenie?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
adm.00
Konto publiczneDołączył: 11 Sty 2010
Posty: 61
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Sob 10:48, 14 Sty 2012    Temat postu:

Moje pytania i odpowiedzi do testu sprawdzajacego podsumujacego(nie mam odpowiedzi do niektorych bo szukalem w internecie a niektore pytania sie powtarzaja z tych 11 testow wiec odrazu je tu zamieszcze):
1. Przepisy Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w polskim systemie prawa określają zasady wykonywania mandatu władz jednostek samorządu terytorialnego:
2. Wydrukowanie kart wyborczych w wyborach wójta zarządza:
(Gminna Komisja Wyborcza)
3. Przewodniczący Rady Gminy zobowiązany jest zwołać sesję rady na wniosek:
(Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7-miu dni na wniosek 1/4 składu Rady lub na wniosek Burmistrza)
4. Samorząd terytorialny w Polsce formalnie zniesiono po drugiej wojnie światowej:
5. Powiat samorządowy tworzony do wykonania zadań:
6. Zależność organizacyjną administracji publicznej determinują:

- zasady decentralizacji organów administracji publicznej
- przepisy organizacyjno-ustrojowe i różne pragmatyki służbowe
- względy zależności osobowej
7. Normy ustrojowego prawa administracyjnego obejmują:
- organizację oraz wzajemne powiązania organów administracji
- zasady stanowienia prawa powszechnie obowiązującego
- normy celowego działania administracji
8. Zasada koncentracji administracji publicznej polega na:
- prawnej konstrukcji władztwa administracyjnego
- skupieniu w rękach naczelnych lub centralnych wszystkich ważnych decyzji
- określeniu zasad samodzielności podmiotów podporządkowanych
9. Organ funkcjonalnie nadrzędny może w stosunku do organu funkcjonalnie podporządkowanego:
- podejmować wszelkie kroki jakie uzna za stosowne
- określać terytorialny zasięg właściwości
- takie działania, które wynikają z generalnie ujętych upoważnień do autorytatywnego działania
10. nie zdarzylem zrobic


Bez tego 10 pytania, robiac z internetem i materialami z forum na 4.5 zaliczylem Wink


Ostatnio zmieniony przez adm.00 dnia Sob 10:52, 14 Sty 2012, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.admwlodek.fora.pl Strona Główna -> Materiały 3 rok studiów [ARCHIWUM] / I semestr Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin